header-pattern-bg

Välkommen till forskningsmagasinet Samspel!

Välkommen till Samspel! Ett digitalt forskningsmagasin från Högskolan i Halmstad som på ett populärvetenskapligt sätt skildrar den forskning som bedrivs vid lärosätet.

En av akademins stora utmaningar är att göra forskning, resultat och metoder, tillgängliga för en publik utanför lärosätenas väggar. Alla som någonsin hört en skicklig forskare förklara ett ämne eller en vetenskaplig upptäckt vet att det kan kännas som om en ny värld av insikter och kunskaper öppnar sig.

Kunskap på vetenskaplig grund är även en motkraft mot villfarelser, demagoger, lögner och dolda agendor. I slutändan är det en fråga om demokrati. Alla – oavsett bakgrund eller förkunskap – måste kunna få kännedom om den forskning som bedrivs.

"I slutändan är det en fråga om demokrati. Alla – oavsett bakgrund eller förkunskap – måste kunna få kännedom om den forskning som bedrivs."

Populärvetenskap med ansvar

Detta lägger ett stort ansvar på den akademiska världen. Dagens digitala kanaler svämmar över av information och påståenden som inte sällan hänvisar till fakta, studier och undersökningar. För en utomstående kan det vara svårt – ja nästan omöjligt – att veta vad i informationsflödet som har vetenskaplig grund. Lika svårt kan det vara att veta om de studier som refereras har blivit korrekt tolkade.

Samspel samlar populärvetenskapliga artiklar om den forskning som bedrivs vid Högskolan i Halmstad. Våra texter bygger enbart på information och slutsatser som kommer direkt från forskarna själva. Vi är stolta över vår forskning, och Samspel är vårt sätt att på ett enkelt och begripligt sätt sprida vetskap om forskningen och dess resultat. Målet är att göra den mer tillgänglig i det digitala landskapet. I synnerhet riktar vi oss till läsare utanför forskningsvärlden.

Joachim Brink

"Målet är att göra forskning tillgänglig i det digitala landskapet. I synnerhet riktar vi oss till läsare utanför forskningsvärlden", skriver Joachim Brink, Samspels redaktör. Bild: IDA FRIDVALL

Samverkan i fokus

Historien om Samspel börjar redan 2011. Då publicerades nämligen det första tryckta numret av magasinet. Totalt blev det två omfångsrika och informativa nummer – det andra kom ut 2013, när Högskolan firade sitt 30-årsjubileum. Nu, när Samspel har sitt femårsjubileum, tar magasinet det naturliga steget in i den digitala världen.

De senaste åren har Högskolan i Halmstad genomgått stora förändringar – vi har blivit mer profilerade och vi har fortsatt att öka mängden forskning. Men vissa saker har inte förändrats. Fortfarande – precis som när Högskolan startade i början av 1980-talet – präglas all forskning av samverkan med privata, offentliga och ideella aktörer. Det är därför forskningsmagasinet heter Samspel och inget annat – samspelet med samhället är en del av Högskolan i Halmstads identitet. Det går hand i hand med vår ambition att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället.

Forskningsmagasinet Samspel uppdateras ständigt med nytt material – det händer nämligen alltid något nytt inom forskningsfältet. Vi hoppas därför att du som läsare väljer att komma tillbaka många gånger – och glöm inte att du kan prenumerera på nya artiklar!

Trevlig läsning!

JOACHIM BRINK
Samspels redaktör