header-pattern-bg

Projekt ska främja jordbrukarens inre entreprenör

Forskningsprojektet FARMENT, med fokus på jordbrukare runt Östersjön, har kommit igång. Den första träffen var i Halmstad under hösten 2017, vilket nu har följts upp med ett projektmöte i Estland, där flera forskare arbetat med en större EU-ansökan.

Projektet FARMENT – From FARMer to ENTrepreneur – har som övergripande mål att främja entreprenörskompetenser och innovationer inom landsbygden hos jordbrukare i Östersjöregionen. Detta genom ett nytt nätverk för undervisning och forskningssamarbete mellan Högskolan i Halmstad i Sverige, Estlands University of Life-Sciences, Lettlands University of Agriculture och Aleksandras Stulginskis University i Litauen.

– Under vår träff i Tartu, Estland har vi identifierat ett antal områden där vi tillsammans kan bidra till ökad utveckling av hållbara digitala lösningar för konsumenten. Vi vill involvera kunder med krav på hållbara och lokala produkter, men också beslutsfattare på regional nivå, säger Henrik Barth, projektledare och lektor i industriell organisation vid Högskolan i Halmstad.

FARMENT projektdeltagare i Tartu.

I Estland besökte projektgruppen även Food Technology Lab vid Estonian University of Life-Sciences, ett stort labb med fokus på livsmedelsutveckling. I labbet sker både undervisning och forskning, men även utveckling av nya produkter för livsmedelsindustrin tillsammans med forskare och entreprenörer. Med finansiering från universitetet, regionala aktörer och företag har labbet kunnat utvecklas med fler och mer avancerade maskiner för analyser och tester av olika matprodukter.

– Det skulle vara jättespännande om vi kunde skapa ett liknande FoodLab här vid Högskolan i Halmstad, i samarbete med regionala partners. Den fysiska miljön är en förutsättning för att utföra tester och analyser, samt att skapa nätverk och projekt för att stimulera livsmedelsutvecklingen i regionen. Ett labb med fokus på innovationer inom livsmedelsnäringen är det många i regionen som efterlyser, villket skulle fylla ett viktigt komplement till flera av våra partners, säger Henrik Barth.

Projektet FARMENT finansieras av Svenska Institutet och pågår fram till 2019. Högskolan i Halmstad är projektägare och projektet leds av Henrik Barth, som arbetar tillsammans med forskare vid Estonian University of Life-Sciences, Latvia University of Agriculture och Aleksandras Stulginskis University i Litauen.

Text: TOVE NORDÉN och HENRIK BARTH
Foto: HENRIK BARTH