header-pattern-bg

Samspel – ett fönster mot Högskolan i Halmstads forskning

Välkommen till Samspel! Ett digitalt forskningsmagasin från Högskolan i Halmstadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som på ett populärvetenskapligt sätt skildrar den forskning som bedrivs vid lärosätet.

Vi är stolta över vår forskning, och Samspel är vårt sätt att på ett enkelt och begripligt sätt sprida kunskap om vår forskning och dess resultat. Målet är att göra den mer tillgänglig – i synnerhet för läsare utanför forskningsvärlden.

Samspel samlar populärvetenskapliga artiklar om den forskning som bedrivs vid Högskolan i Halmstad. Texterna bygger enbart på information och slutsatser som kommer direkt från forskarna själva.

"Målet är att göra forskningen mer tillgänglig, i synnerhet för läsare utanför forskningsvärlden."

Forskningsmagasinet Samspel utkom första gången 2011 – då i tryckt form. Från och med 2016 tog magasinet steget in i den digitala världen, och vi hoppas att du som läsare väljer att komma tillbaka hit många gånger. Glöm inte heller att du kan prenumerera på nya artiklar!

Magasinet heter Samspel eftersom det är ett begrepp som speglar den forskning som bedrivs på Högskolan – där det mesta görs i samarbete med aktörer utanför lärosätet. Samspelet med omvärlden är en del av Högskolan i Halmstads identitet. Det går hand i hand med vår ambition att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället.

Trevlig läsning!
Samspels redaktion

Frågor & svar

Hur kan min forskning synas i Samspel?

Är du forskare vid Högskolan i Halmstad och vill att din forskning ska synas här? Kontakta då i första hand kommunikatören vid din akademi.

Akademikommunikatörer

Jag vill skriva en krönika i Samspel, hur gör jag?

Samspel innehåller inte bara populärvetenskapliga artiklar om den forskning som bedrivs, utan har även utrymme för krönikor om aktuella ämnen och teman inom forskning av Högskolans forskare.

Kontakta gärna redaktionen direkt om du har en idé: samspel@hh.se

Vem producerar Samspel?

Samspel skapas av Högskolan i Halmstads kommunikationsavdelning.