header-pattern-bg

Mest lästa

Kvinna som ler tittar in i kameran. Foto

Lantbruksföretagen nyckel­aktörer inom hållbarhet

Genom att undersöka hur innovation kan leda till hållbara förändringar i lantbrukets affärsmodeller vill Anna Hansson, som nyligen lade fram sin doktorsavhandling i innovationsvetenskap, stödja arbetet för en grönare framtid inom lantbrukssektorn. Förhoppningen är att det ska leda till att lantbruksföretagarnas ambitioner och samhällets hållbarhetsmål bättre överensstämmer med varandra.

Forskningsartiklar