header-pattern-bg

Ny bok om USA riktar ljuset mot krigandet utan slut 

Perioden efter kalla kriget kunde ha lett till en mera fredlig värld och färre militära interventioner från USA:s sida. I själva verket inträffade raka motsatsen. I den nya boken ”Illusionen om den amerikanska freden” sätter Frida Stranne, universitetslektor som forskar om amerikansk politik vid Högskolan i Halmstad, och Trita Parsi, vicepresident för tankesmedjan Quincy Institute, Washington DC, fokus på amerikansk säkerhets- och utrikespolitik. Politik som lämnar djupa avtryck i hela världen.

Frida Stranne och Trita Parsi, två kunniga och klarsynta skribenter, gör i denna bok välbehövliga korrigeringar av vår bild av USA:s utrikespolitik.

 

Hans Blix, tidigare utrikesminister och generaldirektör för IAEA

Ett problem är att USA har blivit en supermakt vars instinktiva och omedelbara svar på konflikter i världen har kommit att bli militära, menar författarna till ”Illusionen om den amerikanska freden” (Ordfront förlag).

– Den fördjupade amerikanska militarismen har bidragit till instabilitet i världen och andra stormakter har också tagit sig friheter i strid mot folkrätten som en följd av detta. Det är något som forskare och andra samhällsaktörer måste ägna mer diskussion åt, säger Frida Stranne.

Kvinna i kavaj.

Frida Strannes personliga drivkraft är att bidra till en mer rättvisande bild av hur världen ser ut och fungerar. ”I Sverige finns en naiv föreställning att väst enbart representerar det goda i världen, och det gör att vi blir blinda för vår egen tydliga roll i konfliktdynamiken i omvärlden.” Bild: DAN BERGMARK

Forskning och lång erfarenhet

Frida Stranne och Trita Parsi har båda lång erfarenhet av USA, och deras analyser bygger på mer än två decenniers studier och policyarbete helt eller delvis i Washington DC.

– Våra analyser grundar sig på omfattande forskning och erfarenhet. Med boken vill vi rikta fokus på vad historien lär oss om USA:s vägval och strategier och vad det har lett till. I debatten handlar det ofta om att vara för eller emot ett amerikanskt ledarskap, men för oss är det här inte en fråga om ideologi utan om empiri. Historien lär oss att unipolaritet – oavsett vilken stormakt det gäller – skapar olika problem som vi kan och bör undvika, säger Frida Stranne.

Vägval av de ledande politikerna i Washington har inte sällan lett till ett omfattande mänskligt lidande och eviga konfliktspiraler och detta behöver vi prata om.

 

Frida Stranne, universitetslektor i statsvetenskap

Sagt av läsare av boken

Visselblåsaren Daniel Ellsberg, som läckte hemliga dokument om Vietnamkriget och därmed bidrog till att vända opinionen kring kriget, skriver om ”Illusionen om den amerikanska freden”: ”I tider av allvarliga konflikter så behövs det mod som Stranne och Parsi visar när de tar upp frågor som inte tillhör det dominerande narrativet. När ett fasansfullt krig bryter ut, som också blir ett informationskrig, så behövs människor som vågar ställa de obekväma frågorna. Denna bok tar upp många helt avgörande problem och är viktig läsning för var och en som söker efter vägar mot en mera fredlig framtid.”

Hans Blix, tidigare utrikesminister och som generaldirektör för IAEA ledde eftersökningarna efter massförstörelsevapen i Irak för 20 år sedan, skriver om boken: ”Frida Stranne och Trita Parsi, två kunniga och klarsynta skribenter, gör i denna bok välbehövliga korrigeringar av vår bild av USA:s utrikespolitik.”

Vägval som lett till evig konfliktspiral

”Illusionen om den amerikanska freden” pekar framför allt på de problem som den amerikanska utrikespolitiken har haft och har. USA har inte nått sina utfästa mål om demokrati och mänsklig utveckling med hjälp av militära insatser sedan andra världskriget, påpekar författarna. Det finns snarare starka bevis på motsatsen och många studier som har visat att krigen har varit kontraproduktiva.

– Vägval av de ledande politikerna i Washington har inte sällan lett till ett omfattande mänskligt lidande och eviga konfliktspiraler och detta behöver vi prata om, säger Frida Stranne.

När USA lämnade Afghanistan 2021 såg Frida Stranne och Trita Parsi en möjlighet att diskutera och analysera militarismens problem.

Man i vit skjorta och slips

Trita Parsi växte upp i Sverige och är numera bosatt i USA. Tre år i rad utsågs han av Washingtonian Magazine till en av de 25 mest inflytelserika rösterna inom amerikansk utrikespolitik i Washington DC.

– Med boken vill vi bland annat rikta uppmärksamheten mot att militärindustrin och så kallade militära ”hökar”, som vill att USA ska dominera och vara världspolis, har haft ett enormt inflytande. USA har valt bort diplomati även i förhållande till länder som har varit öppna för samarbete och visat på en positiv utveckling före amerikanska interventioner, säger Frida Stranne.

Om spänning och debattklimat

Frida Stranne menar att den svenska speglingen, exempelvis i medier, av amerikansk utrikespolitik är bristfällig, liksom hur man diskuterar de problem som finns.

– Behovet av minskad spänning är stort i en värld där vi ser en klimatkris som måste lösas gemensamt och där våra demokratier är i djup kris. Det kräver i sin tur också en större självinsikt och en bredare bild av problemen i världen, än vad som ofta får utrymme i samhällsdebatten.

Rysslands invasion av Ukraina är fruktansvärd. Den slog också hårt mot debattklimatet här i Sverige, där det inte har varit möjligt att hålla flera bollar i luften samtidigt. Vi måste se det fruktansvärda i invasionen och samtidigt förstå komplexiteten i konfliktdynamiken i världen i sin helhet och hur saker hänger samman, menar Frida Stranne.

Till bakgrunden hör invasionen av Irak 2003.

– I samhällsdebatten framstår det som ovidkommande att prata om USA:s invasion som ägde rum för 20 år sedan. Men invasionen underminerade folkrätten och kriget mot terrorismen har inneburit en försvagning av hela FN-systemet. USA:s dubbla standarder har därtill drivit bort många allierade och regeringar som tidigare såg Washington som ettsjälvklart maktcentrum , men som nu vill se en annan ordning och riktar blicken mot Kina. Den utvecklingen behöver brytas, konstaterar Frida Stranne.

Hot mot stabilitet i USA

Genom det sätt som USA har använt sin maktställning i världen, är det i de flesta delar av världen ökad konflikt i stället för stabilitet, menar författarna. En viktig aspekt är också att USA:s enorma militärbudgetar och många krig utomlands till delar förklarar de ökade problemen och hoten mot stabiliteten i USA. Välfärd och infrastruktur har blivit lidande, något som försvagar USA på flera sätt, vilket författarna beskriver i boken:

– Kriget mot terrorismen har kostat över 16 biljoner dollar. När USA lägger in sådana oerhörda summor i krig långt borta, utan att nå de mål om demokrati och utveckling som har motiverat de långa krigen, kräver människor till slut något annat. Det är en faktor som bidrog till att Donald Trump blev vald till president.

En sak som ofta har förvånat Frida Stranne och Trita Parsi är att taket för att diskutera de här frågorna är betydligt högre i USA än i Sverige, liksom att kritik mot militära insatser återfinns på hela den politiska skalan där.

– Sverige sticker dessutom ut i Europa genom den onyanserade positiva bild som vi har av USA när det gäller dess förmåga att lösa konflikter i världen, säger Frida Stranne.

Text: KRISTINA RÖRSTRÖM
Toppbild: FRÅN OMSLAGET TILL BOKEN ”ILLUSIONEN OM DEN AMERIKANSKA FREDEN”

Mer om boken

”Illusionen om den amerikanska freden” ges ut på Ordfront förlag. Boken är skriven av Frida Stranne och Trita Parsi, som beskriver sin bok så här:

”Våra analyser bygger på mer än två decenniers studier och policyarbete helt eller delvis i Washington DC. Genom våra omfattande kontaktnät med personer som jobbat och jobbar inom olika presidentadministrationer, den amerikanska kongressen, CIA, ledande policyinstitut, aktivister, journalister och författare i Washington och på andra ställen runt om i USA har vi – i en svensk kontext – unik inblick i vilka berättelser och intressen som dominerar i de rum där beslut fattas och som påverkar omvärlden. Det ger oss inte hela bilden, men väl värdefulla perspektiv. Det som presenteras i den här boken ska förstås ses som en inlaga i en diskussion som behöver föras med fakta och perspektiv som vi, utifrån våra erfarenheter, uppfattar saknas i svensk debatt i dag.”

Om författarna

Frida Stranne är universitetslektor med särskild inriktning på amerikansk utrikes- och säkerhetspolitik vid Högskolan i Halmstad. Sedan 2003 har hon bedrivit flertalet fältstudier runt om i USA. Under åren 2013–2014 var hon gästforskare vid American University, Washington DC. Hon är återkommande expertkommentator i svenska medier i frågor som rör amerikansk politik och samhällsutveckling. Frida Stranne lade fram sin avhandling ”George W. Bush – en (r)evolution i amerikansk utrikespolitik” i ämnet freds- och konfliktforskning vid Göteborgs universitet år 2011.

Trita Parsi har examen från Uppsala universitet och Handelshögskolan i Stockholm. Han doktorerade vid John Hopkins University i USA. I dag är han vicepresident för tankesmedjan Quincy Institute i USA och expert på amerikansk och iransk utrikespolitik. År 2010 fick han”Grawemeyer Award for Ideas Improving World Order”. Tre år i rad blev han utsedd av Washingtonian Magazine till en av de 25 mest inflytelserika rösterna inom amerikansk utrikespolitik i Washington DC.