header-pattern-bg

Professorsporträtt: Sociologi fångar livet som det är

Att studera hur människor fungerar i sociala sammanhang och hur olika strukturer präglar det sociala livet har varit fokus för Marta Cuestas forskning under många år. På fredag, den 16 november, installeras hon som professor under Högskolans akademiska högtid.

– Jag är fascinerad av att se och förklara att det sociala är föränderligt. Det är det som är sociologins stora potential, att kunna visa att samhällen inte är statiska. Det finns möjligheter att påverka, förändra och gå vidare.

Marta Cuesta har varit verksam vid Högskolan i Halmstad sedan 1996. Hennes forskning är tvådelad – å ena sidan har hon ägnat mycket tid åt att utforska samhällsförändringar inom ramen för sociologin, å andra sidan forskar hon inom genusvetenskap, och då framför allt på synliggörande av genusdimensioner och normer i samhället.

– Det finns även flera olika andra bi-områden som jag har intresserat mig för där sociologi till exempel stödjer förändringsprocesser kopplade till det civila samhället. Jag vill belysa hur rådande normer präglar det sociala livet med hänsyn till hur individer formas i sökandet efter erkännande och välbefinnande.

Marta Cuestas allra första forskningsprojekt handlade om en afro-brasiliansk grupp och kvinnornas roll i skapandet av en religiös världsbild.

– Det var faktiskt en av de första avhandlingarna i Sverige som handlade om att problematisera etnicitet, även om gruppen befann sig utanför Sverige.

Studerar feministisk aktivism

Hennes senaste forskningsprojekt handlar om feministisk aktivism i Sverige i dag, där hon har studerat sju olika grupper och hur de förhåller sig till diverse maktfrågor.

– Just den studien var mycket givande och spännande, inte minst för att den öppnade för frågor om hur mycket ansvar forskaren har i att framföra verkligheten. Här skulle jag säga att vi har mycket ansvar.

Som professor hoppas Marta Cuesta kunna bidra till att skapa mer empatiska forskningsmiljöer.

– Jag vill bidra med solidaritet och fortsätta forska inom mitt ämne. Det finns ingen annan disciplin som kan ge sig in i och fånga livet som det är.

Marta Cuesta utnämndes till professor i sociologi 2017 och är verksam vid Akademin för hälsa och välfärd.

Om Marta Cuesta

Marta Cuesta föddes 1954. Hon läste sin grund- och forskarutbildning i sociologi vid Lunds universitet där hon disputerade 1997 på avhandlingen ”Flowers to the Ocean. A study of everyday practices, rituals and identity in Candomblé”. Blev docent i sociologi år 2008 och utsågs till professor 2017. Arbetar i dag vid Akademin för hälsa och välfärd på Högskolan i Halmstad. Har tidigare arbetat som lektor i sociologi och genusvetenskap vid Lunds universitet samt som lektor i internationell migration och etniska relationer vid Malmö universitet. Marta Cuesta ingår i flera olika nationella och internationella forskningsnätverk och har haft uppdrag bland annat som forskningsledare, koordinator för internationaliserings­projekt och som jämställdhetsombud. Hennes forskningsprojekt utgår oftast från grundforskningspremisser och att utveckla teoriutbildningar.

Text: HANNA GROSSHÖG
Film: IDA FRIDVALL och HANNA GROSSHÖG
Bild: DAN BERGMARK