header-pattern-bg

När pandemi blir infodemi

Samhället ställs inför flera utmaningar i och med coronavirusets utbrott. Massmedier och sociala medier fylls av rapporter om viruset och bilder på tomma butikshyllor. WHO ser att coronapandemin kan bidra till en världsomvälvande infodemi, alltså ett överskott av information där det är svårt att avgöra vad som är trovärdigt och inte. Linus Andersson är universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap och har fem tips på saker du ska tänka på om du sprider information.

I sin forskning har Linus Andersson intresserat sig för bland annat alternativa medier, aktivism och radikalism på nätet, medie- och informationskunnighet samt kritiskt tänkande. Han uppmanar till att hålla sig uppdaterad, och att vara källkritisk, i det rådande corona-läget.

– Naturligtvis är vi alla angelägna om att få reda på så mycket som möjligt och att hålla varandra underrättade om vad som händer, men vi lever samtidigt i en tid där informationskanaler utnyttjas för att destabilisera och polarisera, säger Linus Andersson, universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan i Halmstad.

FILM: HILDA LIBERG

TEXT: LINNÉA ANDERSSON OCH HILDA LIBERG