header-pattern-bg

Halmstadsforskare tar plats i nationellt forskningscentrum

När det nationella Centrum för idrottsforskning får ny styrelse för perioden 2021–2023 har Högskolan i Halmstad två representanter med.

Eva-Carin Lindgren, professor i idrottsvetenskap med inriktning hälsopromotion, har utsetts till ledamot i styrelsen för det nationella Centrum för idrottsforskning, och Charlotte Olsson, docent i idrottsfysiologi, till ersättare.

Centrum för idrottsforskning är en nationell centrumbildning som har till uppgift att verka för svensk idrottsforskning genom att initiera, samordna, stödja och informera om forskning inom idrottens område, samt att följa upp statens stöd till idrotten. Styrelsen består av 13 ledamöter samt ordförande.

Högskolan i Halmstad har också tidigare haft represetation i styrelsen för Centrum för idrottsforskning genom Urban Johnson, professor i psykologi. Han lämnar nu styrelsen inför kommande perioden.

Text: HILDA LIBERG