header-pattern-bg

Professorsporträttet: från hobby till karriär

Ying Fu, professor i tillämpad elektromagnetism, har alltid haft ett intresse för teknologi och prylar. Det började som en hobby och övergick i en akademisk karriär med många projekt och samarbeten. Han har i sin forskning arbetat med organisationer som Trafikverket och AstraZeneca, samt undervisat på flera utbildningsnivåer. Den röda tråden som löper genom Ying Fus arbetsliv är att hans expertområde också är hans största intresse. Så han får i princip betalt för att göra det han älskar!

Foto av man som tittar in i kameran

Ying Fu är professor i tillämpad elektromagnetism vid Akademin för informationsteknologi (ITE) på Högskolan i Halmstad.

Om Ying Fu

Ying Fu föddes 1964 i Jiangsu, Kina. Han tog sin kandidatexamen vid Xiaman University 1984 och två år senare sin masterexamen från Shanghai Institute of Technical Physics, Chinese Academy of Science. Han forskade och undervisade innan han disputerade vid Linköpings universitet med avhandlingen Electronic structure of GaAs/AlGaAs multiple quantum wells.

1999 blev Ying Fu docent vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Sedan november 2019 är Ying Fu professor i tillämpad elektromagnetism vid Högskolan i Halmstad.

Text, foto och film: LINNÉA ANDERSSON