header-pattern-bg

Forskare vid Högskolan i Halmstad ny ordförande i DHC+

Del av profilområde Smarta städer och samhällen

Hallå där Kristina Lygnerud, docent i företagsekonomi, och grattis! Du har just tagit över ordförandeskapet i DHC+. Vad är DHC+ och hur kommer det att märkas att du nu är styrelseordförande?

– Tack! DHC+ är den europeiska branschorganisationen Euroheat & Powers plattform för forskning inom fjärrvärme och fjärrkyla. Som ordförande är man med och formar inriktningen för den europeiska forskningen om fjärrvärme och fjärrkyla. Det som jag vill driva handlar om hur man kan attrahera gröna investerare till sektorn för att underlätta energiomställningen.

Vad handlar din egen forskning om?

– Jag är docent i företagsekonomi och arbetar med energigruppen här på Högskolan, som fokuserar på forskning om vindkraft och fjärrvärme. Min forskning handlar om affärsmodellers utveckling, hur riskbilder förändras när verksamheter förändras och hur man kan identifiera och kapitalisera på nya värden som uppkommer genom förändring. Ofta har jag studerat fjärrvärmesektorn inom vilken jag har arbetat som affärsutvecklare under fem års tid.

Vilken roll spelar Högskolans fjärrvärmeforskning – i dag och i framtiden?

– Det var just den starka fjärrvärmeforskningen som fick mig att söka mig till Högskolan i Halmstad. Jag hoppas att vår fjärrvärmeforskning framöver kan breddas till att omfatta affärsbitar också, utöver de mer tekniska frågorna.

Kristina Lygnerud är ny ordförande för den europeiska branschorganisationen Euroheat & Powers plattform för forskning om fjärrvärme och fjärrkyla. Bild: Helena Bengtsson

DHC+ sommarskola

Tillsammans med NetPort Science Park, NODA Intelligent Systems och Danfoss arrangerar Högskolan i Halmstad i sommar Euroheat & Powers nionde internationella sommarskola inom fjärrvärme och kyla. Sommarskolan planeras att hållas i Karlshamn i augusti och riktar sig till unga professionella från hela Europa som är intresserade av hållbarhet, artificiell intelligens och framtidens samhällen.