header-pattern-bg

Professorsporträttet: Catherine Legrand brinner för haven

Catherine Legrand, professor i marin ekologi, forskar bland annat om mikroalgers potential att rena vatten och luft. Havet är hennes yrke – och hennes passion:

– Hav betyder liv. Växtplankton producerar syre från haven, på samma sätt som träd och växter gör på land. Utan växtplankton hade vi inte haft tillräckligt med syre för att kunna leva på jorden.

Forskning och innovation är viktiga pusselbitar för att bidra till hållbar samhällsutveckling.

 

Catherine Legrand

Catherine Legrand kommer närmast från Linnéuniversitetet där hon bland annat har varit prorektor. Hon doktorerade vid det franska forskningsinstitutet IFREMER (Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer) och var därefter postdoktor vid Lunds universitet. Sedan årsskiftet är hon professor och akademichef vid Akademin för företagande, innovation och hållbarhet vid Högskolan i Halmstad.

Catherine Legrands forskning handlar om marina växtplanktons ekologi, fysiologi och diversitet. Hon lägger stor vikt vid hållbarhetsfrågor och kvalitetssäkringsprocesser, och hon har genomfört de flesta av sina forskningsprojekt med fokus på forskningsdriven innovation i samverkan med olika företag och myndigheter. Hon drivs av helhetsperspektiv och av samspelet mellan vetenskap, människor och tvärfunktionella team.

– Jag gillar att jobba tillsammans med andra och tycker god kommunikation är A och O. I min forskning arbetar jag oftast tillsammans med andra organisationer och självklart med forskarkollegor och doktorander. I mitt ledarskap blir dessa fokus ännu viktigare, säger hon och fortsätter:

– Högskolans vision om att skapa värden, driva innovation och att utveckla människor och samhälle för framtiden passar mig bra. Forskning och innovation är viktiga pusselbitar för att bidra till hållbar samhällsutveckling.

Text: CHRISTA AMNELL
Film: JENNY HÖGSTRÖM

Om Catherine Legrand

Catherine Legrand föddes i Paris, Frankrike. Hon doktorerade i limnologi vid det franska forskningsinstitutet IFREMER (Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer) år 1993, och var därefter postdoktor vid Lunds universitet. År 2001 blev hon docent vid Högskolan i Kalmar, i dag Linnéuniversitetet, där hon år 2010 utsågs till professor i marin ekologi. Hon kom senare att arbeta som prorektor vi Linnéuniversitetet.

Sedan januari år 2021 är hon akademichef vid Akademin för företagande, innovation och hållbarhet vid Högskolan i Halmstad. Hon blev samma år professor i marin ekologi.