header-pattern-bg

Vad ökar risken för att barn och ungdomar slutar att spela fotboll?

Vilka psykosociala faktorer ligger bakom att barn och ungdomar slutar att spela fotboll? Forskare vid Högskolan i Halmstad presenterar preliminära resultat i en första studie.

Enligt studien är det framför allt tre faktorer som kan öka risken för att barn och ungdomar slutar att spela fotboll. Den ena är en lägre nivå av inre motivation.

– Inre motivation handlar om att delta i idrotten för att det är kul, att man gör det för sin egen skull. De som anger lägre nivåer av detta är de som i större utsträckning väljer att avsluta fotbollen, säger Andreas Ivarsson, projektledare för forskningsprojektet.

Barn i fotbollskläder står i en klunga och firar

De andra två faktorerna handlar om avsaknad av stöd från ledare/tränare samt ålder.

– Äldre spelare tenderar att sluta i större utsträckning. Det kan ju bero på att man väljer en annan idrott eller att det finns andra saker som blir aktuella med stigande ålder, säger Andreas Ivarsson.

Deltagarna i studien är medlemmar i fotbollsföreningar runtom i landet och är mellan 11 och 17 år. De har besvarat en enkät bestående av demografiska faktorer, såsom ålder, kön och tidigare skador, miljöfaktorer såsom upplevt stöd från ledare, vänner och familj samt upplevt motivationsklimat. Enkäten har också innehållit individfaktorer som motivation och upplevelse av hälsa och välmående.

Text: HILDA LIBERG
Bild: iSTOCK

Om studien

Studien är en del av ett större samverkansprojekt mellan Högskolan i Halmstad, Hallands fotbollförbund, Skånes fotbollförbund, Västergötlands fotbollförbund och Svenska fotbollförbundet.

Projektet, Psychosocial predictors of dropout in youth football, består av två delar. Den första delen består av studier om psykosociala riskfaktorer för avhopp inom barn- och ungdomsfotboll. I den andra delen ska forskarna undersöka hur man kan arbeta inom ledarutbildningar för att främja deltagande inom barn- och ungdomsidrott och implementera insatser för detta.