header-pattern-bg

Tjänsteinnovation integrerat i design av digitala produkter

Del av profilområde Smarta städer och samhällen

Intervju med forskarna Maria Åkesson, Michel Thomsen och Soumitra Chowdhury.

Ni har nyligen publicerat en vetenskaplig artikel i Technology in Society. Vad har ni kommit fram till?

– Vi har studerat de möjligheter till tjänsteinnovation som digitaliserade produktplattformar erbjuder. Bussar i kollektivtrafik som utrustas med digital kapacitet är ett exempel. I detta fall har vi studerat hur en digitaliserad plattform för bussar har möjliggjort så kallade Remote diagnostic services, det vill säga fjärrdiagnostik av bussar. I artikeln illustreras samspelet mellan digitalisering av produkten och tjänsteinnovation. Vi bidrar med en illustration som visar hur kontroll över den digitala teknikens flexibilitet kan påverka framtida möjligheter till tjänsteinnovation.

Två bussar i traffik.

Forskarna har studerat hur en digitaliserad plattform har möjliggjort fjärrdiagnostik för bussar. Fjärrdiagnostik innebär i detta fall att information samlas in från bussarna i realtid för att kunna undvika störningar och effektivisera underhållsarbetet.

Vad hoppas ni att resultaten kan leda till?

– En förhoppning är att illustrationen ger insikt om hur den här typen av innovationsprocesser kan gå till, och att designbeslut både begränsar och öppnar för framtida möjligheter. Studien pekar på att det har strategisk betydelse att integrera tjänsteinnovation i design av digitala produktplattformar, även vad gäller den tekniska utformningen.

Vilka har ni samarbetat med i denna forskning?

– Studien var en del av ett projekt inom Centrum för forskning om tillämpade intelligenta system (CAISR), som hette Ready to Service och som var en del Soumitra Chowdhurys doktorandprojekt.

Porträttfoto av en man

Soumitra Chowdhury disputerade 2015 vid Högskolan i Halmstad med sin avhandling "Service Logic in Digitalized Product Platforms: A Study of Digital Service Innovation in the Vehicle Industry". I dag är han verksam vid Linnéuniversitetet.

Har ni planer på att forska vidare inom samma område?

– Vårt forskningsområde kommer fortsatt att vara digital tjänsteinnovation, men vi är inte aktiva i fordonsindustrin för närvarande. Just nu forskar vi om implikationerna av automatisering i offentlig sektor i projektet ”AI i byråkratins tjänst – förändrad digital arbetsmiljö när robotkollegor blir en del av vardagen”.

Maria Åkesson och Michel Thomsen är båda universitetslektorer i informatik vid Akademin för informationsteknologi på Högskolan i Halmstad. Soumitra Chowdhury är biträdande universitetslektor vid Institutionen för informatik på Linnéuniversitetet.

Forskarna intervjuades av Louise Wandel
Bild: iStock och Linnéuniversitetet