header-pattern-bg

Påverkar megaevent synen på en destination?

Har du suttit i publiken vid något riktigt stort idrottsevenemang – ett megaevent – någon gång? Hur påverkades i så fall din bild av värdstaden eller värdlandet av att du var publik?

I sitt examensprojekt vid Internationella marknadsföringsprogrammet undersökte studenterna Linnea Bengtsson och Åsa Svensson hur megasportevent påverkar synen på en destination. Deras handledare Svante Andersson, professor i företagsekonomi, tyckte att uppsatsen var så intressant att han bad studenterna att vidareutveckla den tillsammans med honom. Resultatet blev en publicering i den vetenskapliga tidskriften Journal of Destination Marketing and Management.

– Det är väldigt hedrande för oss. Det är ett kvitto på att det som vi har gjort intresserar andra och att vi har lyckats att hitta ny och relevant forskning, säger Linnea Bengtsson. Svante Andersson fyller i:

– Att jobba med studenter i forskningen är naturligt när man arbetar på en högskola –forskning och utbildning hänger tätt samman.

Film: HILDA LIBERG
Text: CHRISTA AMNELL
Bild: PIXABAY