header-pattern-bg

Docentföreläsningar om namnforskning och didaktiska verktyg

Del av profilområde Smarta städer och samhällen

Emilia Aldrin är ny docent i svenska språket. På onsdag håller hon docentföreläsningen Namn som identitetsskapande resurs. Göran Karlsson, som utsågs till docent i utbildningsvetenskap tidigare i år, kommer att samma dag hålla föreläsningen Från digitala verktyg till didaktiska verktyg. Båda forskarna är verksamma vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle vid Högskolan i Halmstad.

Kvinna i brun tröja och glasögon, man i glasögon och grå kavaj.

Emilia Aldrin och Göran Karlsson har blivit docenter i år. Obs! Bilden är ett montage.

Grattis Emilia Aldrin! Vad handlar din docentföreläsning om?

– Jag kommer prata om hur vi människor genom vårt språkbruk bidrar till ett identitetsskapande. Jag ska särskilt berätta om hur de namn vi bär, väljer att använda och ibland själva skapar också kan ses som en del i den pågående förhandlingen av vilka vi är eller vill vara – och hur vi uppfattar varandra. Under föreläsningen ger jag exempel på hur jag forskat om detta genom att studera bland annat nyskapade förnamn, ungdomars digitala användarnamn och namnattityder, säger Emilia Aldrin.

Berätta kort om annan forskning du arbetar med!

–Förutom att jag i min forskning ägnat mig mycket åt namn har jag också forskat om text med särskilt fokus på texter i skolan. Jag har undersökt hur lärare bedömer elevtexter, hur läromedelstexter förmedlar perspektiv på ämnet till sina läsare och hur nya högskolestudenter uppfattar akademiskt skrivande och sin egen skrivkompetens. Just nu är jag också engagerad i ett forskningsprojekt om människors möte med reklamtexter - och dess namn! - i den smarta staden.

Vad gäller utbildning, vilket är ditt uppdrag och ditt fokus?

– Jag är programansvarig för utbildningen Språk, textbearbetning och digital kommunikation där jag undervisar om bland annat textanalys och skrivande, men också om effektiv namnplanering för företag och stadsutveckling. I min undervisning kommer jag ofta in på demokratiperspektiv kopplat till språkbruk och arbetar för bland annat klarspråk och anonym bedömning, säger Emilia Aldrin.

Mer information

Läs om Göran Karlssons forskning: Lärarstudenter vässar användningen av digitala verktyg i skolan

Docentföreläsningarna onsdagen den 22 september (digitala)

10.15–(ca)10.50 Emilia Aldrin, docent i svenska språket: Namn som identitetsskapande resurs

ca 11.00–11.40 Göran Karlsson docent i utbildningsvetenskap: Från digitala verktyg till didaktiska verktyg

De digitala föreläsningarna går att se via https://hh-se.zoom.us/j/63426309168

Alla hälsas varmt välkomna! (Ingen föranmälan behövs.)