header-pattern-bg

Ny bok utforskar Hallands historia

Den 13 maj i år gav Hallands akademi ut boken Hallands historia – Gränsland genom tiderna. I boken utforskar 36 författare Hallands historia från jägarstenåldern till nutid. Tre av författarna är forskare på Högskolan i Halmstad.

Forskarna Åsa Bengtsson, Jens Lerbom och Tomas Nilson från Akademin för lärande, humaniora och samhälle har utifrån sina forskningsområden varit med och författat delar av den nya boken om Hallands historia. Både Åsa Bengtsson och Jens Lerbom har även varit med i redaktionskommittén.

– Förutom att boken håller hög vetenskaplig kvalitet, kan det också vara en av de vackraste böcker som Högskolan har medverkat i, säger Måns Svensson, akademichef på Akademin för lärande, humaniora och samhälle.

Högskolans forskare är alla tre universitetslektorer i historia, och de har bidragit med nya insikter om Hallands historia utifrån flera olika perspektiv.

Åsa Bengtsson har bland annat skrivit om det politiska föreningslivet vid tiden kring förra sekelskiftet, och utgår från sitt forskningsarbete om nykterhetsrörelsen och den kvinnliga nykterhetsorganisationen Vita Bandet.

Jens Lerbom har utgått från sin forskning om identitet, migration, politisk kultur och våld under tidig modern tid, och beskriver bland annat Hallands övergång från Danmark till Sverige år 1645.

Tomas Nilson tar upp de stora förändringarna under 1900-talet som leder fram till det moderna Halland, förankrat i hans forskning om företagares sociala nätverk, maritim historia, transnationell tekniköverföring samt kultur och kulturarv.

– Det har varit berikande att få delvis helt nya perspektiv på den regionala historien kring perioder och ämnen som inte ligger inom mitt eget fält, säger Jens Lerbom.

En tillställning för att fira boksläppet hölls av landshövding Brittis Benzler på Slottet i Halmstad den 13 maj, och boken finns till försäljning. Den kan beställas via Hallands kulturhistoriska museum.

DAVID SVEDER