header-pattern-bg

Professor får regeringsuppdrag: kunskaperna ska öka om villkoren för elever med funktionsnedsättning

Hallå där, Magnus Tideman, professor i socialt arbete med inriktning funktionshinder! Du är utsedd till regeringens särskilda utredare för att analysera och föreslå hur kunskaperna ska öka om villkoren i skolan för elever med funktionsnedsättning. Kan du berätta mer?

– Utredningen tillsätts efter många års diskussioner om för- och nackdelar med att samla kunskaper på nationell nivå om elever med olika typer av funktionsnedsättningar i skolan. Det finns en del statistik redan i dag, men det behövs mer kunskap. Frågan är också hur detta kan göras så att den personliga integriteten inte kränks samt att uppgifterna är tillförlitliga.

Man står lutad med armarna mot en soffa.

Magnus Tideman, professor i socialt arbete med inriktning funktionshinder, har blivit utsedd till regeringens särskilda utredare för att analysera och föreslå hur kunskaperna ska öka om villkoren i skolan för elever med funktionsnedsättning.

Vad hoppas du själv att utredningen ska leda till?

– Vi vet att många elever med funktionsnedsättning har en särskild utsatthet i skolan. De är till exempel utsatta för mobbning i högre grad och har oftare psykisk ohälsa jämfört med elever utan funktionsnedsättning. Utredningen ska förhoppningsvis kunna föreslå hur samhället kan få ett bra underlag när det gäller villkoren för elever med funktionsnedsättning i skolan, så att vi blir bättre på att följa upp hur det går för dem, både kunskapsmässigt och socialt.

I direktivet anges att utredaren bland annat ska:

  • analysera och föreslå vilka typer av uppgifter som bör samlas in för uppföljning av barn och elever med funktionsnedsättning i skolväsendet och hur insamlandet av sådana uppgifter ska organiseras och genomföras
  • analysera och ta ställning till hur begreppet funktionsnedsättning tillämpas på olika sätt i dag och hur begreppet kan användas vid föreslagna metoder för uppföljning av barn och elever med funktionsnedsättning inom skolväsendet
  • göra en integritetsanalys
  • lämna nödvändiga författningsförslag

Uppdraget ska redovisas senast den 29 september 2023.

Text: HILDA LIBERG
Bild: iSTOCK (puffbild) & IDA FRIDVALL