header-pattern-bg

Robotar för ökat välbefinnande

Del av profilområde Smarta städer och samhällen

Martin Cooney, docent och universitetslektor i robotik på Högskolan i Halmstad, forskar på robotar och välbefinnande. Det handlar om hur robotar kan interagera med människor för att hjälpa dem att må bra och hur robotar kan agera i nödsituationer. Det handlar också om att identifiera situationer och uppgifter där robotar kan vara till användning för människor, som att hjälpa till att behandla, lära ut, försvara, göra konst med och leka med människor, när det inte finns någon tillgänglig människa att göra det. Det är ett brett ämne som samlar idéer från AI, teknik, psykologi och hälsa.

Film: ANNA-FRIDA AGARDSON
Animationer: EDUARDO KOCHENBORGER DUARTE, ALEXEY VINEL, MASAHIRO SHIOMI