header-pattern-bg

Professorsporträtt: Forskning som sätter skolans digitalisering i ljuset

Pernilla Nilsson, professor i naturvetenskapernas didaktik, forskar om digitalisering, både i skolan och i lärarutbildningen. Hon leder Högskolans forskningsprogram Lärande i det digitala samhället (LeaDs). LeaDs samlar forskare från olika discipliner kring frågor om hur digitaliseringen förändrar förutsättningarna för undervisning och lärande, samt människors och organisationers kompetens att hantera digitala miljöer.

Vad händer när man undervisar med hjälp av digitala verktyg? Hur påverkas elevernas lärande och engagemang för ämnet?


Pernilla Nilsson, professor i naturvetenskapernas didaktik

Om Pernilla Nilsson

Pernilla Nilsson utbildade sig till grundskolelärare i matematik och naturorienterande ämnen och arbetade sedan på Komvux som lärare i kemi, biologi, naturkunskap och miljökunskap. Hon hade också uppdrag för utbildningsförvaltningen i Halmstad att driva gymnasieskolornas och Komvux arbete med hållbar utveckling. Runt år 2000 började hon arbeta på lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad och år 2001 blev hon anställd som adjunkt.

Pernilla Nilsson doktorerade med avhandlingen Learning to Teach and Teaching to Learn – Primary science student teachers’ complex journey from learners to teachers vid Linköpings universitet år 2008, där hon ingick i forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik. Hon blev docent år 2011 och professor vid Högskolan i Halmstad år 2013, då som en av de första kvinnliga professorerna i naturvetenskapernas didaktik i Sverige.

Film: IDA FRIDVALL
Text: CHRISTA AMNELL