header-pattern-bg

Självkörande fordon utvecklas för tufft nordiskt klimat

Del av profilområde Smarta städer och samhällen

För Eren Erdal Aksoy står smarta lösningar och system i fokus, och hur intelligent teknik kan vara till nytta i samhället. Just nu ägnar han mycket tid åt att forska på självkörande fordon och förbättrad trafiksäkerhet med hjälp av AI.

Eren Erdal Aksoy är universitetslektor på Högskolan och verksam inom områden som datorteknik, robotik och artificiell intelligens. Han är också projektkoordinator för forskningskonsortiet ROADVIEW som Horizon Europe finansierar. Projektet strävar efter att lösa utmanande problem med självkörande fordon med hjälp av AI.

– Att vara forskare är alltid spännande eftersom vi alltid undersöker, undersöker och undersöker. Vi försöker att lära oss nya saker, säger Eren Erdal Aksoy och fortsätter:

– För mig är det roligaste de vetenskapliga diskussionerna som jag har med mina studenter. De kommer från en ung generation och ställer alltid de frågor som jag inte tidigare har tänkt på.

En man står framför två roll-ups som det står ROADVIEW på.

Eren Erdal Aksoy är universitetslektor på Akademin för Informationsteknologi på Högskolan i Halmstad.

Eren forskar inom robotik för inomhus- och utomhusmiljöer. Hans forskning berör allt från hur man kan lära robotar att imitera mänskliga handlingar, för att vara till hjälp i vardagen, till utveckling av automatiserade fordon. I ROADVIEW-projektet testar och utvecklar dem självkörande fordon, som initialt är framtagna för varmare klimat, att fungera i en svensk kontext med tuffare väderförhållanden.

– Vår idé är att testa dessa fordon i tung snö och kraftigt regn och så vidare, säger Eren Erdal Aksoy och fortsätter:

– Vi har ett team i Halmstad som utvecklar AI-baserade algoritmer för att göra dem smartare. När det gäller Roadview-projektet kommer hela samhället att ha stor nytta av det på kort och lång sikt. Vi förväntar oss att fordonen kommer ut på allmänna vägar mycket snart. Jag pratar om fem, tio år! säger Eren Aksoy.

Text: THIMMY MÅRD
Film: IDA FRIDVALL
Bild: DAN BERGMARK