header-pattern-bg

Stadens klimatråd rekommenderar mer långsiktighet

Sluta arbeta i stuprör, och mer pengar till långsiktiga investeringar för klimatomställningen. Det är några av rekommendationerna från de oberoende experterna i Göteborgs klimatråd, som nu har kommit med sin första rapport till Göteborgs Stad. Kommunen har små utsikter att nå sina klimatmål till år 2030, konstaterar rådet. Vice ordförande i rådet är Petra Svensson, docent i statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad.

Kvinna i svart kavaj. Foto.

Petra Svensson. Bild: Magnus Karlsson

Klimatrådet föreslår bland annat att Göteborgs Stad förbättrar sina system för insamling av data och att kommunen utvecklar sina arbetsformer. Göteborgs Stad behöver i högre grad samordna arbetet mellan nämnder och kommunala bolag och öka samarbetet med privata företag, ideella organisationer och samhällsorganisationer.

– Kommunen arbetar idag för mycket i stuprör. Dessutom måste långsiktiga investeringar kunna ske utanför ordinarie budget, säger Petra Svensson.