header-pattern-bg

Elektronikcentrum i Halmstad främjar samarbete och innovation

Del av profilområde Smarta städer och samhällen
Del av profilområde Hälsoinnovation

Elektronikcentrum i Halmstad (ECH) är en samverkansarena för elektronikutveckling. Det är även en EMC-testkammare (elektromagnetisk kompabilitet) där företag kan testa sina produkter för en effektivare produktutveckling.

ECH är skapat av Högskolan i Halmstad och västsvenskt näringsliv för att främja innovation, utbildning och forskning inom området elektronik.

– Det som är roligast med Elektronikcentrum är att vi kan arbeta tillsammans med riktiga produkter och företag. Det gör att studenter, forskare och företag kan mötas ochlära känna varandras produkter och hur man arbetar. Det gör att vi både utbildar bättre studenter, bedriver bättre forskning och hjälper regionala företag att utveckla sina produkter, säger Pererik Andreasson, universitetslektor i fysik.

I filmen hörs representanter för Högskolan i Halmstad och företagen Nibe energy systems, AES nordic och HMS berätta om samarbetet.

Text: ANNA-FRIDA AGARDSON

Film: ANNA-FRIDA AGARDSON