header-pattern-bg

Professorsporträttet: Göran Sahlén har studerat trollsländor i 40 år

Sedan Göran Sahlén var åtta år gammal har insekter varit hans stora intresse – särskilt trollsländan. I 40 år har han följt naturens utveckling med fokus på just trollsländor. Hans drivkraft är att ta reda på hur artsamhällen reagerar när miljö och klimat påverkas. Vad förändras på grund av mänskliga aktiviteter och vad är helt normala förändringar? I denna film berättar Göran Sahlén, ny professor i biologi inriktning zoologi vid Högskolan i Halmstad, om sin forskning.

Om Göran Sahlén

Göran Sahlén gick naturvetenskaplig linje på Rudbeckianska gymnasiet i Västerås. Därefter blev det Biologilinjen vid Uppsala universitet, med examen år 1987, följt av doktorandstudier i entomologi vid Zoologiska institutionen vid samma lärosäte. År 1995 disputerade han på avhandlingen ”The Insect eggshell – ultrastructure, organization and adaptive traits in Odonata and Diptera”. Göran Sahlén blev docent år 2005 och professor i biologi med inriktning zoologi vid Högskolan i Halmstad år 2023.

Film: IDA FRIDVALL och HILDA LIBERG