header-pattern-bg

Professorsporträttet: Stefan Byttner vill att fler ska lära sig om AI

Stefan Byttner är ny professor i informations­teknologi. Ända sedan barnsben har han borrat i ämnet intelligens och lärande. Förutom att bygga algoritmer och öka kunskapen om artificiell intelligens (AI) bland småföretag, har hans forskning lett till två patent som nu AB Volvo förvaltar.

Stefan Byttner har sedan han var liten varit intresserad av att förstå hur intelligens och lärande fungerar. Vad betyder det egentligen betyder att en maskin kan tänka?

– Datorer erbjuder många olika sätt att undersöka detta och dagens stora tillgänglighet på data och beräkningskraft gör situationen ännu bättre för att kunna forska på området, säger Stefan Byttner.

Det tidiga intresset avgjorde Stefan Byttners yrkesval och i dag handlar en stor del av hans forskning om hur man kan bygga effektiva algoritmer baserat på data, för att vi människor ska kunna förstå mer av vår omvärld. Det kan exempelvis handla om att bygga algoritmer för att upptäcka ett läckage i en värmepump eller för att ett system självt ska upptäcka en trasig kompressor i en buss.

– Jag har bland annat undersökt hur man kan åstadkomma självorganiserad övervakning av stora grupper av heterogena system, så som en flotta med tiotals bussar eller en stad med hundratals fjärrvärmesubstationer, säger Stefan Byttner och fortsätter:

– I den här kontexten betyder självorganiserad övervakning att ett system automatiskt kan hitta en lämplig representation av sig själv och upptäcka om det sker avvikelser jämfört med andra system i gruppen. Det kan då indikera att något inte står rätt till och kan i sin tur kopplas ihop med fel som har konstaterats tidigare som ett sätt att förklara avvikelsen.

huvud i profil med algoritmer bakom sig.

Stefan Byttner leder det stora utbildningsprojektet MAISTR inom artificiell intelligens och tjänsteinnovation för yrkesverksamma.

Patenterade forskningsresultat

Stefan Byttners forskning har en nära koppling till näringslivet. Sådant samarbete har bland annat lett till två patent på nya metoder för feldetektion. Patent som nu förvaltas av AB Volvo. Han har också varit med och byggt en nationell data science-portal för energibranschen.

– Målet med portalen var att ta fram ett branschgemensamt arbetssätt för att visa upp exempel på energirelaterade problem och hur olika algoritmer kan användas för att hitta lösningar på dessa problem. Tanken är att olika aktörer ska kunna dela information om problem som kan uppstå i energisystemen och jämföra olika algoritmer som hanterar dessa problem på ett bra sätt som inspiration inför utvecklingen av framtida verktyg för feldetektering.

Förutom att forska, leder Stefan Byttner ett stort utbildningsprojekt inom artificiell intelligens och tjänsteinnovation för yrkesverksamma, som heter MAISTR. MAISTR består av 26 korta kurser som ger högskolepoäng på avancerad nivå. Kurserna ges tillsammans med Högskolan i Skövde, RISE och Blekinge tekniska högskola.

– Det är roligt och känns viktigt att vara en del av att utveckla utbildningen så att Högskolan i Halmstad kan bli mer tillgängligt och nå människor genom hela livet för livslångt lärande. Vår förhoppning är att höja kompetensen inom AI hos yrkesverksamma som inte har möjlighet att följa traditionella högskolekurser. Jag är också väldigt stolt över att vi har tagit fram podcasten Eliza, the Beyond AI podcast, som öppnar upp för allmänheten att lyssna in olika perspektiv på de ämnen som kurserna tar upp utan att behöva gå igenom processen att bli antagen till en kurs.

Stefan Byttner har onekligen många järn i elden. Han leder tillsammans med kolleger vid Högskolan och företagsinkubatorn High Five ett innovationsstöd kallat AI.m som riktar sig till halländska små och medelstora företag som vill utveckla AI-baserade tjänster.

– Vi har fått ett nytt Eruf-projekt som heter ”Innovationsplattform AI Halland” och ett stort stöd från Region Halland, som gör att vi kommer att kunna fortsätta att utveckla denna verksamhet. Det är väldigt roligt att stödja halländska företag och att koppla ihop forskare med företag som oftast inte har haft någon tidigare kontakt med högskolan. Framöver är ett av målen att utveckla en demonstrator om hur generativ AI kan stärka konkurrenskraften för verksamheter i regionen.

Text: HILDA LIBERG
Bild: DAN BERGMARK (toppbild), iSTOCK

Fotnot. Generativ AI-teknik handlar om verktyg och appar som kan generera naturtroget innehåll från texter eller bilder med hjälp av maskininlärningsalgoritmer.

Om Stefan Byttner

Stefan Byttner studerade till dataingenjör på Blekinge tekniska högskola. Därefter började han jobba på Högskolan i Halmstad samtidigt som han bedrev forskarstudier vid Chalmers där han disputerade år 2005 på avhandlingen ”Real-time control of an SI engine using ion current based algorithms”. År 2015 blev han docent och år 2023 professor i informationsteknologi.

Stefan Byttner är avdelningschef för avdelningen för intelligenta system och digital design vid Akademin för informationsteknologi och har tidigare varit tillförordnad akademichef på samma akademi. Stefan Byttner installeras som professor vid akademisk högtid den 17 november.