header-pattern-bg

Professorsporträttet: ”Mitt jobb är meningsfullt”

Ingela Skärsäter, professor i omvårdnad, inriktning hälsa och livsstil

(denna text publicerades ursprungligen år 2013, i samband med att Ingela Skärsäter installerades som professor)

Ingela Skärsäters forskning fokuserar på hälsa, livsstil och stödprocesser hos personer som lever med psykisk ohälsa. Mellan 2014 och 2017 var hon programchef för profilområdet Hälsoinnovation vid Högskolan i Halmstad.

Mycket av forskningen går ut på att ta reda på hur man kan komplettera vanlig vård och behandling genom stöd eller utbildning via nätet. Vi vet att de som får större kunskap blir bättre på att hantera stress.
Professor Ingela Skärsäter

Ingela Skärsäter har hälsa, livsstil och stödprocesser vid psykisk ohälsa som sitt främsta forskningsområde och var en av de första sjuksköterskorna att börja forska kliniskt inom området psykisk ohälsa inom Region Halland.

– Jag har alltid studerat vid sidan av jobbet och kompletterat min grundutbildning. När jag skrev min magisteruppsats fick jag möjlighet att komma in i ett projekt på Sahlgrenska akademin. Jag tyckte att det var roligt och fick möjlighet att fortsätta på den akademiska banan.

Ingela Skärsäter har länge arbetat vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. 2012 bytte hon lärosäte, och blev professor på Högskolan i Halmstad. Här undervisar hon i omvårdnad vid psykisk ohälsa, vetenskaplig teori och metod samt handleder och examinerar på avancerad och forskarnivå.

Biografi: Professor Ingela Skärsäter

Ingela Skärsäter föddes 1952 i Ullared i Halland. 1985 tog hon sjuksköterskeexamen vid Högskolan i Halmstad. År 2002 disputerade hon på doktorsavhandlingen ”The importance of social support for men and women suffering from major depression. A descriptive and explorative study”, vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. År 2007 blev Ingela Skärsäter docent vid Sahlgrenska akademin och 2011 utnämndes hon till professor i vårdvetenskap med inriktning omvårdnad. Hon har tidigare arbetat inom Region Halland som sjuksköterska, avdelningschef och vårdutvecklare. I dag är hon verksam som professor i hälsa och livsstil på Högskolan i Halmstad. Ingela Skärsäter är vice ordförande i Högskolans forsknings- och utbildningsnämnd, och ordförande i forskarutbildningsutskottet.

Unga närståendes hälsa fokus i studie

Sedan 2008 har hon varit forskningsledare i ett forskningsprojekt i Göteborg som fokuserar på unga i åldrarna 16–25 år som stödjer antingen en närstående inom familjen eller en kompis som lider av psykisk ohälsa.

– Studier visar att de här ungdomarna utsätts för stor stress, de bryr sig och tar stort ansvar för familj och vänner. Vårt projekt går ut på att utveckla e-hälsa, ett webbaserat stöd till ungdomarna där vi stödjer deras vuxenblivande med information, stöd och kunskap.

Forskningsprojektet har nu implementerats och finns tillgängligt på: www.livlinan.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

– Vi har fått väldigt positiva omdömen och tillströmningen av nya medlemmar på webbsidan är konstant. Jag kommer även fortsättningsvis att vara forskningsledare för projektet, även om jag framöver kommer att vara knuten på heltid till Högskolan i Halmstad. Mycket av forskningen går ut på att ta reda på hur man kan komplettera vanlig vård och behandling genom stöd eller utbildning via nätet. Vi vet att de som får större kunskap blir bättre på att hantera stress. Av intervjuerna som har gjorts i projektet framgår att många unga som stödjer en anhörig med psykisk ohälsa tror att de är ensamma om sin situation. Därför är det bra att till exempel få tillgång till en chatt där de kan komma i kontakt med andra i liknande situationer.

Det är så tragiskt att ungdomars psykiska hälsa går åt fel håll när alla andra grupper går framåt.

– De vanligaste grupperna som vi har stött på i projektet är dels unga med ett stort vuxenansvar i familjen, och som till exempel tvingas rycka in och ta hand om småsyskon eller gömma sprit för sina föräldrar, dels ung-domar med kompisar som lider av depressioner och har funderingar på att inte vilja leva längre.

Konsekvenser för de här ungdomarna är bland annat att de inte får lugn och ro att genomföra sin utbildning – all energi läggs i stället på att vara vårdare. Utbildningen riskerar att fördröjas och därmed kommer man ut i arbetslivet senare.

– Stressen bland ungdomar i de här åldrarna är hög ändå. Det är så tragiskt att ungdomars psykiska hälsa går åt fel håll när alla andra grupper går framåt.

Ingela Skärsäter

"Högskolan i Halmstads profil med hälsoinnovation är spännande. Det intresserar mig och passar bra för att utveckla den forskning som jag tror kommer att bli allt mer viktig för människors välbefinnande", säger Ingela Skärsäter.

Hälsoteknik och e-hälsa

Efter att ha pendlat mellan Halmstad och Göteborg i tolv år ser hon nu fram emot att få en mer fast bas på Högskolan i Halmstad.

– Högskolan i Halmstads profil med hälsoinnovation är spännande. Det intresserar mig och passar bra för att utveckla den forskning som jag tror kommer att bli allt mer viktig för människors välbefinnande. När det gäller den egna forskningen vill hon framför allt fortsätta att jobba med satsningar inom området e-hälsa som stöd till personer med ohälsa – inte bara bland ungdomar, utan även bland andra grupper i befolkningen.

– Högskolan i Halmstad är bra på hälsoteknik och jag ser goda möjligheter att bygga vidare på mina forskningsprojekt. Det finns ett stort behov att utveckla olika möjligheter för äldre att vara hemma längre nu när befolkningen blir allt äldre. Det är inte så att internet löser allt, man behöver också möta människor ansikte mot ansikte. Men som forskare försöker jag mejsla ut i vilka lägen det är bra att använda e-stöd och när patienter behöver träffa någon mer konkret.

Det är en sådan förmån att få finnas i ett sammanhang där man känner att alla jobbar åt samma håll, att få träffa patienter och studenter.

Samhällsutveckling viktigt

Ingela Skärsäter menar att hon inte hade kunnat ha ett bättre jobb och hoppas att hon med sin långa akademiska bakgrund samt erfarenheter från både kliniskt vårdarbete och sjuksköterska, ska kunna medverka till att integrera vårdforskning med hälsoteknik och hälsoinnovation.

– Mitt jobb är både roligt och meningsfullt! Det är en sådan förmån att få finnas i ett sammanhang där man känner att alla jobbar åt samma håll, att få träffa patienter och studenter. Som professor känns det som att man ingår i utvecklingen av samhället och har möjlighet att påverka. Man blir tagen på allvar.

Text: HANNA JOHANSSON