header-pattern-bg

Misha Pavel är lärosätets första Bennetprofessor

Del av fokusområde Hälsoinnovation

Misha Pavel är Högskolan i Halmstads första Bennetprofessor. Tillsammans med Holly Jimison, som också är gästprofessor vid Högskolan, forskar Misha Pavel om beteendeövervakning för en proaktiv och patientfokuserad sjukvård.

– Kostnaden för hälso-och sjukvård ökar stadigt över hela världen. Eftersom vi lever allt längre sker även en ökning av åldersrelaterade sjukdomar. Även om för tidig död till 30 procent orsakas av genetiska faktorer, så beror över 40 procent av fallen på dåliga hälsovanor och beteenden – något som alltså står för en betydande del av sjukvårdskostnaderna. Samtidigt har utvecklingen av sensorer och nätverkstekniker, i kombination med datamodeller, gett en unik möjlighet att både övervaka och tolka människors beteenden. Vi har därför undersökt möjligheterna att använda teknik för att förbättra våra hälsovanor. Avancerade övervakningstekniker och datamodeller, som hjälper till att skapa bättre vanor, möjliggör dessutom en större förståelse av de underliggande processerna i hjärnan och neurodegenerativa sjukdomar. Vi kallar detta interdisciplinära område för ”behavioural informatics”, säger Misha Pavel.

Misha Pavel har arbetat inom området hälsosamt åldrande i över 20 år. Han har, framför allt tillsammans med sin kollega Holly Jimison, under många år studerat äldre i sina hem med ambitionen att förbättra deras livskvalitet.

Text och bild: LOUISE WANDEL

Misha Pavel är Högskolan i Halmstads första Bennetprofessor.

Om Misha Pavel

Misha Pavel är professor i praktik vid College of Computer and Information Sciences och Bouvé College of Health Sciences vid Northeastern University i USA. Han har också varit programchef för Smart and Connected Health i Boston, liksom ordförande för Institutionen för biomedicinsk teknik, chef för Point of Care Laboratory vid Oregon Health & Science University och verksam vid New York University och Stanford University. Hans nuvarande forskning ligger i skärningspunkten mellan beräkningsmodellering för komplexa beteenden hos biologiska och kognitiva system, beteendeinformatik och förstärkt kognition. Hans senaste forsking fokuserar på grundläggande vetenskap och teknik som kan möjliggöra en omvandling av sjukvården till att bli proaktiv, distribuerad och patientcentrerad.

Om Bennetprofessuren

Sedan 2014 bidrar företaget Carl Bennet AB med medel för att finansiera en professur vid Högskolan i Halmstad, kallad Bennetprofessuren. Innehavare av Bennetprofessuren kan antingen vara en internationell gästprofessor som är verksam en tid vid Högskolan i Halmstad, eller en professor som tillsvidareanställs och som under en period på tre år innehar professuren.