header-pattern-bg

Att möta framtidens utmaningar – en film om Tema hälsoinnovation

Tema hälsoinnovation är en lärosätesövergripande forsknings- och utbildningssatsning vid Högskolan i Halmstad som startade 2014. Målet är bland annat att bidra med innovativa och hållbara lösningar på samhällsutmaningar inom hälsoområdet.

Satsningen omfattar forskning, utbildning och samverkan med omgivande samhälle. Utgångspunkten för arbetet är insatser som utgår från samhällets och individers behov och utveckling av arenor för samverkan mellan olika aktörer och organisationsnivåer.