header-pattern-bg

Skolans digitalisering – en utmaning

Hur kan skolan möta den snabba digitala utvecklingen? I höst startar ett forskningsprojekt vid Högskolan i Halmstad där forskare i samarbete med lärare i Halmstads kommun ska fördjupa sig i hur skolan ska ta sig an den nya tekniken.

Projektet ”Att möta och utveckla den digitaliserade skolan” beviljades nyligen 700 000 kronor av Halmstads kommun.

– Det känns jätteroligt att kommunen ser betydelsen av vår forskning och är med och finansierar den. Skolans digitalisering är ett viktigt område som vi behöver studera från flera olika håll, säger Pernilla Nilsson, projektledare och ansvarig för ansökan.

"Hur kan tekniken skapa nya sätt att stimulera och fånga de elever som annars inte upplever skolans undervisning som meningsfull eller utmanande?"
– Pernilla Nilsson

Hög IT-användning ger sämre resultat

Ämnet är högaktuellt: i förra veckan publicerade Skolverket en ny analys av PISA-resultaten, som visade att svenska skolor har högre IT-användning än andra länder. Men det har inte lett till högre resultat – snarare tvärtom. Resultaten visade att de elever som använder internet och datorer mest, både i och utanför skolan, är de som presterar sämst.

– I Sverige är vi duktiga på att distribuera ny teknik i skolorna, men vi är inte så duktiga på att veta hur vi ska använda den. Vi behöver problematisera hur vi använder tekniken och hur den påverkar lärarnas undervisning och elevers lärande ur flera perspektiv, säger Pernilla Nilsson.

Pernilla Nilsson

"Det är i skolan kunskapen finns om vilken forskning som behövs, och det är i skolan forskningen ska komma till nytta. Det här ger möjlighet till en forskningsbaserad utveckling av undervisning och lärande", säger Pernilla Nilsson, projektledare för "Att möta och utveckla den digitaliserade skolan". Bild: ANDERS ANDERSSON

Vill identifiera fungerande arbetssätt

Genom projektet vill forskarna undersöka metoder för hur ny innovativ digital teknik kan användas i lärarens undervisning och öka elevernas lärande. Det handlar om att analysera och utveckla välfungerande arbetssätt, och att sprida dem vidare på ett systematiskt sätt.

– Hur kan tekniken skapa nya sätt att stimulera och fånga de elever som annars inte upplever skolans undervisning som meningsfull eller utmanande? På vilket sätt tillvaratar lärare den digitala kompetens som elever bär med sig in i klassrummet? Dessa frågor är centrala för att skolan ska kunna möta den utveckling som vi ser i dag, säger Pernilla Nilsson.

Projektet ”Att möta och utveckla den digitaliserade skolan”

Projektet ”Att möta och utveckla den digitaliserade skolan” är ett samarbete mellan Barn- och ungdomsförvaltningen vid Halmstads kommun och Högskolan i Halmstad. Projektet startar hösten 2015 och ligger inom ramen för forskningsområdet ”Framtidens lärande: aktörskap, nya kommunikationsteknologier och digitala medier” som leds av Pernilla Nilsson, professor i naturvetenskapernas didaktik vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Högskolan i Halmstad.

Forskare och lärare samarbetar

En utgångspunkt i projektet är att forskare och lärare ska arbeta tillsammans. Lärare och skolledare ska både vara med och formulera forskningsfrågorna och ta fram resultatet.

– Det är i skolan kunskapen finns om vilken forskning som behövs, och det är i skolan forskningen ska komma till nytta. Det här ger möjlighet till en forskningsbaserad utveckling av undervisning och lärande, säger Pernilla Nilsson.

Projektet ”Att möta och utveckla den digitaliserade skolan” är ett samarbete mellan Barn- och ungdomsförvaltningen vid Halmstads kommun och Högskolan i Halmstad.

– Detta är viktiga frågor och vi ser fram emot att jobba med Högskolan i Halmstad i projektet, säger Patrik Engström, kvalitets- och utvecklingschef vid Barn- och ungdomsförvaltningen vid Halmstads kommun.

Text: IDA LÖVSTÅL
Toppbild: JÖRGEN WIKLUND/SCANDINAV BILDBYRÅ