header-pattern-bg

Robotforskning för effektivare lagersystem

I samarbete med tre industriella partners har forskare vid Högskolan i Halmstad utvecklat system för automatiska lagertruckar så att de blir mer intelligenta, säkra och flexibla – vilket i sin tur leder till en effektivare lagerhantering.

Forskningsprojektet, som kallas för Automatic Inventory and Mapping of Stock (AIMS), inleddes för fyra år sedan. Forskningen har skett i samarbete mellan Centrum för forskning om tillämpade intelligenta system (CAISR) vid Högskolan i Halmstad, Toyota Material Handling, Kollmorgen och Optronic.

Projektet har lett till fortsatt samarbetet de kommande åren mellan de inblandade parterna i syfte att ytterligare utveckla och förbättra de automatiska lagertruckarna.