header-pattern-bg

Lastbilsforskning ger miljövinster

Del av fokusområde Smarta städer och samhällen

När lastbilar kör efter varandra i så kallade fordonståg minskar bränsleförbrukningen med en sjättedel per fordon. Men eftersom avståndet mellan fordonen bara är några meter krävs av säkerhetsskäl att realtidskommunikationen mellan lastbilarna aldrig felar. Forskning från Högskolan i Halmstad föreslår nya metoder för en tillförlitlig lastbilskommunikation.

"Allt pekar på att fordonståg kommer att rulla på våra motorvägar inom några år."
– Marcus Larsson

Det finns flera fördelar med att lastbilar i framtiden kör i så kallade fordonståg tätt efter varandra på våra motorvägar. Först och främst gör det minskade luftmotståndet runt lastbilarna att bränsleförbrukningen sjunker drastiskt.

Tester visar att lastbilarna som följer ledarlastbilen kör samma sträcka på 16 procent mindre bränsle. Även den främsta lastbilen gynnas av fordonståget – den minskar sin bränsleförbrukning med uppskattningsvis fem procent. Fordonståg, som kallas för platooning på engelska, spås även leda till bättre trafiksäkerhet och ett mer effektivt utnyttjat vägnät.

– Allt pekar på att fordonståg kommer att rulla på våra motorvägar inom några år. Produktutveckling och forskning har pågått länge. Men det kvarstår fortfarande många tekniska utmaningar som måste lösas, bland annat en tillförlitlig kommunikation mellan lastbilarna, säger Marcus Larsson som presenterar sin forskning inom området vid sitt licentiatseminarium på Högskolan i Halmstad den 5 februari.

Marcus Larsson

"Av miljöskäl är det viktigt att fordonstågen så snart som möjligt blir en verklighet", säger Marcus Larsson, doktorand inom Embedded and Intelligent Systems Industrial Graduate School (EISIGS) vid Akademin för informationsteknologi. Bild: ROLAND THÖRNER

Antenner på båda backspeglarna

Lastbilarna i ett fordonståg kommunicerar med varandra över radio, via ett wifi-liknande protokoll, för att öka deras uppfattning om varandra och omgivningen. Marcus Larssons forskning syftar till att förbättra förutsättningarna för denna kommunikation.

– Eftersom kommunikationen sker via en relativt hög radiofrekvens så krävs det att antennerna i princip har fri sikt. Detta, i kombination med lastbilarnas storlek och geometri, samt att de kör i föränderliga miljöer, gör att en tillförlitlig kommunikation mellan fordonen är tekniskt komplicerad, säger Marcus Larsson.

Doktorerar inom företagsforskarskolan EISIGS

Marcus Larsson doktorerar inom Embedded and Intelligent Systems Industrial Graduate School (EISIGS) Länk till annan webbplats. vid Akademin för informationsteknologi på Högskolan i Halmstad. EISIGS är en företagsforskarskola där doktoranderna bedriver sin forskning både vid ett företag och vid Högskolan i Halmstad. Marcus Larsson är knuten till företaget Qamcom Research and Technology AB Länk till annan webbplats..

Högskolan i Halmstad bedriver forskning i nära samarbete med industrin. Flera forskningsprojekt vid Akademin för informationsteknologi handlar om intelligenta fordon och fordonståg. Läs mer här. Länk till annan webbplats.

Marcus Larsson har tittat på en lösning med två antenner per lastbil för att undvika radioskugga mellan fordonen – en antenn på varje backspegel. På så sätt kan systemet hela tiden använda den av de två antennerna som har fri sikt till övriga antenner i fordonståget, till exempel den antenn som befinner sig i en innerkurva. Marcus Larsson har även tagit fram en metod för att kommunikationen ska vara så uppdaterad som möjligt mellan fordonen, baserad på kvaliteten av tidigare informationsöverföring.

– Jag hoppas att resultaten av min forskning kan bidra till utveckling av effektiva fordonståg. Av miljöskäl är det viktigt att fordonstågen så snart som möjligt blir en verklighet, säger Marcus Larsson.

Text: LOUISE WANDEL
Toppbild: NIKLAS ARABÄCK