header-pattern-bg

Demografi och hälsa: ”Vi har en rejäl kris framför oss”

I takt med att den globala demografin förändras blir behovet av nya hälso- och sjukvårdssystem allt större. För att möta behoven kommer det att krävas starkare kopplingar mellan hälsa, teknik, beteendevetenskap och smarta miljöer. Chris Nugent, internationell gästprofessor vid CAISR, Centrum för forskning om tillämpade intelligenta system, på Högskolan i Halmstad, har en nyckelroll inom det här forskningsområdet.

– Demografin förändras snabbt över hela världen och det innebär att vi har en rejäl kris framför oss, bland annat inom sjukvården. Befolkningsförändringen kommer att utmana dagens hälso- och sjukvård och hur den tillhandahålls. Dessutom vill många bo kvar i sina hem så länge som möjligt. Med modern teknik tror jag att vi kan möta de här utmaningarna.

Chris Nugent är professor i medicinsk teknik och arbetar som chef för Computer Science Research Institute, University of Ulster på Nordirland. Han är specialiserad inom e-hälsa och har varit inblandad i flera framgångsrika forskningsprojekt rörande sambandet mellan hälsa och modern teknik.

– Gästprofessuren i Halmstad har skapat ytterligare partnerskap och flera nya samarbeten. Bland annat har vi haft en del personal- och doktorandutbyten mellan Halmstad och Ulster. För mig personligen har tiden i Halmstad varit uppfriskande! CAISR är ett kreativt och energiskt team att arbeta tillsammans med. En särskilt positiv aspekt är det nära samarbetet mellan akademin och industrin.

Självförvaltning av hälsa och livsstil

Chris Nugents forskning är inriktad mot utvecklingen av mobila och datoriserade lösningar för att stödja personer i behov av hemtjänst. Han har bland annat varit med och utvecklat en videobaserad applikation som hjälper och påminner personer med demens om olika aktiviteter som de behöver genomföra under dagen.

Han tror att den här typen av stöd och självförvaltning av hälsa och livsstil genom teknik kommer att vara absolut nödvändig i framtiden.

– Jag tror att ny teknik kan ge oss större möjligheter att ta kontroll över vår egen hälsa och våra levnadsvanor. Den är också ett sätt att möta de utmaningar vi står inför idag med en snabbt växande äldre befolkning.

Chris Nugents forskning inom området syftar dels till att möta människors behov, förhindra sjukdomar från att bryta ut samt att rehabilitera genom e-hälsa.

Christ Nugent

Chris Nugent, internationell gästprofessor vid CAISR, Centrum för forskning om tillämpade intelligenta system.

Feedback på förändringar

Tillsammans med kollegor i Ulster och Utah i USA har han skapat en applikation som genom hälsoundervisning ska främja hälsosamma livsstilsförändringar samtidigt som användaren själv kan övervaka och få feedback på de förändringar som görs.

– Vi vill visa att alla kan minska risken att drabbas av demens senare i livet genom att förändra sina livsstilsvanor. Två tredjedelar av alla som utvecklar demenssjukdom har påverkats av sin livsstil, till exempel för lite sömn, motion, socialt umgänge, dåliga matvanor och rökning.

I framtiden vill Chris Nugent se en global databank där alla kan dela information om livsstil och beteende när det gäller exempelvis sömn och hälsa.

– Om vi vill utveckla och undvika sjukdom behöver vi medicinsk data på en global nivå. Jag vet inte om jag någonsin kommer att uppnå det, men min förhoppning i livet är att underlätta och hitta ett verktyg för detta.

Text: HANNA JOHANSSON
Bild: ROLAND THÖRNER