header-pattern-bg

Saliven ger koll på fertiliteten

Del av fokusområde Hälsoinnovation

Forskaren Anita Sant’Anna tror på att mäta, inte gissa. Så i stället för att lyssna på allmänt goda råd om exempelvis kost och motionsvanor, driver hon ett forskningsprojekt där ett enkelt salivprov ska kunna vägleda kvinnor som vill ha koll på sin fertilitet.

Det finns en trend, en hel rörelse av människor som identifierar sig själva starkt med att kvantifiera eller mäta sina liv. Och vi kan mer än någonsin samla in information om oss själva. Men till vilken nytta, egentligen, är det att veta exakt vad och när vi ätit, blodtryck, antal tagna steg, sömnmönster, inbokade möten, takt och sekunder under löprundan – och så vidare?

– Personligen tror jag att teknologi kan ge oss ett sjätte sinne, en förmåga att uppfatta sådant vi annars inte skulle kunna uppfatta.

Det säger Anita Sant’Anna, lektor, elektroingenjör och forskare inom hälsoteknik och intelligenta system vid Högskolan i Halmstad

Poster, bärbar sensor och smart telefon

Fertilitet och livsstil

Önskan att bli med barn, eller tvärtom att undvika graviditet, är ett område där det tekniskt stöttade sjätte sinnet kan komma väl till pass. Fertilitetscykeln och livsstil är ett delvis outforskat område där välvilliga gärna erbjuder tips och råd. Men genom att få bättre och mer objektiv koll på vardagen i kombination med hormonerna kan kvinnor få bättre möjlighet att förstå sin hormoncykel.

I dag är det ganska givet att man kissar på en sticka för att få besked om hormonstatus. Ett sådant test är inte alltid enkelt eller lägligt att göra. I stället arbetar Anita Sant’Anna tillsammans med Göteborgsföretaget Daralabs AB med ett system för att kvinnor enklare ska kunna ha koll på sin fertilitetscykel genom en liten sensor som mäter av saliven. Saltkoncentrationen i saliven ändras beroende på hormonnivå i kroppen, därför förväntar sig forskarna på så vis kunna mäta och förutse hormoncykeln kopplat till fertiliteten

– Det kan vara så att om man exempelvis är väldigt stressad eller röker har man svårare att bli gravid. Olika faktorer påverkar din förmåga att bli gravid, och vi vill förstå detta och presentera det för användarna, säger Anita Sant’Anna.

Anita Sant'Anna

Anita Sant'Anna, lektor, elektroingenjör och forskare

Utvärderad app

Just nu utvärderas salivsensorn, och slutresultatet ska kunna likställas med bästa möjliga kissticka. Informationen om saliven kopplas till en app, lätt till hands i mobiltelefonen.

– Många appar är inte alls vetenskapligt utvärderade, men människor använder dem ändå. Vi gör studier som utvärderar produktens kvalitet och precision.

I framtiden kan även livsstilsindikatorer läggas till systemet. Känslor av stress, hur bokat det är i arbetskalendern, antal cigaretter, intag av alkohol, fysisk aktivitet – det kan handla om många olika faktorer som påverkar fertiliteten och som redan i dag går att mäta med olika verktyg. Dessa mönster ska också kunna läsas av i appen, och hjälpa kvinnan att se om hennes fertilitet påverkas av att hon exempelvis jobbar för mycket. Och, frågar sig Anita Sant’Anna, hur ska man veta om man inte mäter utan bara tror?
– Det har gjorts speciella studier på exempelvis hur fertilitet och stress hänger ihop, men tidigare har forskare inte kunnat samla in data om flera faktorer samtidigt på det här viset. Det är en utmaning, men också en möjlighet till intressant forskning. Och många människor har problem med att bli gravida, kan vi hjälpa dem skulle det vara bra.

Hand och mobiltelefon

En hälsosammare befolkning

Anita Sant’Anna ser fler möjligheter framöver med parallella tankegångar, att enkelt kunna mäta av hjärtslag, belastning på jobbet och så vidare för att få överblick över den egna stressnivån. Projektet är en av många inom Högskolans arbete med hälsoteknik, vilket är en del av satsningen på Tema hälsoinnovation.

­– Hälsa är ett aktuellt ämne, bland annat finns många utmaningar kopplade till att befolkningen i snitt blir allt äldre. Vi behöver hitta bättre lösningar för att vi som helhet ska bli hälsosammare. Med tanke på den expertis vi har på Högskolan inom olika forskningsområden, exempelvis inom hälsoteknologi, intelligenta hem och motivation kopplat till motion, är det vettigt att vi profilerar oss inom hälsoinnovation.

Fakta: Tema Hälsoinnovation

En av de största utmaningarna inför framtiden är att bibehålla eller öka människors hälsa och välfärd.

Högskolans satsning Tema hälsoinnovation ska bidra med innovativa och hållbara lösningar på samhällsutmaningar inom hälsoområdet. Temat ska dessutom stärka lärosätets profil som det innovationsdrivande lärosätet och bidra till ökad välfärd och tillväxt. Satsningen omfattar forskning, utbildning och samverkan mellan lärosäte, näringsliv och offentlig sektor.

Framtidens hälsoinnovationer kräver en kombination av kompetens från olika områden: teknik, ekonomi, vård, hälsa, kommunikation, juridik, etik, pedagogik och biomekanik, och så vidare. Hälsoinnovation handlar om att exempelvis använda ny teknik för att motivera människor att leva sundare. Forskare från olika vetenskapsområden samarbetar för att möta viktiga samhällsutmaningar.

Text: KRISTINA RÖRSTRÖM
Bild: JOACHIM BRINK