header-pattern-bg

Guldkantad film om självkörande bilar

Del av fokusområde Smarta städer och samhällen

Högskolans lag vann guld i den internationella tävlingen GCDC, Grand Cooperative Driving Challenge 2016, som avgjordes i Holland under försommaren. Se filmen om Team Halmstads förberedelser och vinst här. Högskolan i Halmstad har bedrivit forskning inom området samverkande autonoma fordon i tio år.

Professor Tony Larsson ger svar på frågorna om vinsten och kopplingen till Högskolans forskning.

"Vinsten underlättar när vi söker samarbeten och forskningsprojekt som är relaterade till området."
– Professor Tony Larsson

Vad betyder det för Högskolan att Team Halmstad vann?

– Det är roligt med revansch, vi kom ju tvåa vid det förra evenemanget och var snubblande nära att vinna då. Vinsten underlättar när vi söker samarbeten och forskningsprojekt som är relaterade till området. Rekrytering av bra studenter med rätt attityd underlättas säkert också.

Varför ville Högskolan ställa upp i GCDC?

– I den förra tävlingen, 2011, var det nog främst för att min dåvarande doktorand Kristoffer Lidström sökte ett skarpt livaktigt, verklighetsförankrat projekt, inklusive flera sociala kontakter, för att ha något att bita i. Jag övertygad om att teamet vi rekryterade för GCDC 2016 också kände det som viktiga drivkrafter.

Tony Larsson

Tony Larsson är professor i inbyggda system vid Högskolan. Han var också handledare för Team Halmstad, såväl under tävlingen i år som förra gången det begav sig, år 2011.

Hur har du arbetat med teamet?

– Min roll 2011, och även nu 2016, har främst varit att forma teamen. Jag har stöttat så att vi kunnat delta genom att agera som en sorts PI, Principal Investigator (ungefär ansvarig utredare), eftersom jag haft det här området, C-ITS* tillämpningar, som mitt forskningsområde i tio år. I den rollen har jag även värvat sponsorer och stöttat CoAct, ett projekt som bidragit till organisationen av tävlingen.

Berätta kort om Högskolans bakgrund och forskning i det här området?

– Högskolan började med forskning kring det här området, C-ITS tillämpningar baserade på V2X kommunikation**, ungefär år 2006. Det var i samband med att vi påbörjade ett projekt kallat VAS (Vehicle Alert System) med bland annat Volvo AB som partner. Sedan har forskningen fortsatt och vidgats både kring tillämpningsnivån och mer möjliggörande grundtekniker på olika nivåer.

"Det är fortfarande stora problem kring att uppnå tillräckligt tillförlitlig kommunikation."

Vilken är den största utmaningen inom forskningen i området, som du ser det?

– Det är fortfarande stora problem kring att uppnå tillräckligt tillförlitlig kommunikation – 5G kommer att hjälpa till – och kring hur och på vilken nivå de samverkande parterna i ett kooperativt system till exempel olika fordon och trafikljus, ska kunna lita på varandra. Detsamma gäller i viss mån även sensorer som radar, kamera och GPS-positioneringssystem. Det som vi nu forskar på är bland annat hur man kan övervaka alla dessa delfunktioner, för att dynamiskt bedöma deras trovärdighet och sedan använda det som grund för sammanvägda beslut.

Hur ser du på framtiden för självkörande och kommunicerande bilar?

– Det kommer att ske en gradvis utveckling med mer och mer av automation där tillverkarna redan nu erbjuder vissa funktioner vid låga farter, exempelvis för parkering, och funktioner mer i form av assistans och hjälp att tillfällig släppa ratten i motorvägsfart. Det sker också en utveckling av nya affärsmodeller, exempelvis för samkörning och taxiliknande tjänster, som kommer att påverka framtiden.

Text: KRISTINA RÖRSTRÖM
Foto: MAGNUS KARLSSON och iGame/TNO

*C-ITS, cooperative intelligent transport systems, det vill säga "samverkande intelligenta transportsystem" och "samverkande automatisering".

** V2X står för kommunikation mellan ett fordon och alla tänkbara enheter, hinder, objekt i omgivningen som kan påverka fordonet. Exempel är andra fordon, trafikljus, älgar, regn och träd.