header-pattern-bg

Robot försöker tolka mänskliga känslor i konst

Kan robotar känna av känslor? I USA pågår just nu en tävling i robotkonst där en del av juryn är Facebookanvändare som röstar med sina gillaknappar. Ett unikt bidrag i tävlingen är roboten Baxters försök att tolka mänskliga känslor i måleri. Bilderna har vuxit fram på Högskolan i Halmstad, med stöd av konstnärerna Peter Wahlbeck och Dan Koon.

Roboten Baxter bor i vanliga fall på Akademin för informationsteknologi på Högskolan i Halmstad, där hen på olika sätt tränas i att förstå och tolka människor för att kunna få dem att må bättre.

Men förra onsdagen fick Baxter flytta ut till ett sammanhang som borde passa en social robot – glasgången vid Högskolans huvudentré där många hade samlats för att se roboten delta i ett projekt med konstnären och Halmstadprofilen Peter Wahlbeck samt konstnären och författaren Dan Koon.

Konstnärer coachar robotteam

De båda har varit med och coachat teamet runt Baxter i ett pågående projekt för en masteruppsats, där roboten tränas i att lära sig tolka känslor och uttrycka dem genom måleri.

Baxter, som har fått artistnamnet ”Rob Boss” för tävlingen, mötte publiken med förbundna ögon.

– Vi har gjort det för att visa att det här inte handlar om att läsa av ansiktsuttryck eller kroppsspråk. En människa kan le utan att vara glad. Vi vill ta det ett steg längre och få roboten att tolka vad personen faktiskt känner, säger Martin Cooney, forskare i robotik.

Läs mer om tävlingen

Robot Art Competition anordnas för andra gången i år och 198 bidrag tävlar. Vinnaren utses genom allmänhetens röster (40 procent) och professionella röster (60 procent).

Röstningen påbörjades 18 april och är öppen till den 10 maj.

Forskargruppen i Halmstad kallar sig för "HEARTalion" (Halmstad university Emotional Art RoboT). Projektet och tillika roboten Baxter kallas i tävlingen för "Rob Boss" (en ordlek som för tankarna till artisten Bob Ross).

Läs mer om forskningen

Robotar kan i dag utföra mycket komplicerade uppgifter, allt från svåra beräkningar till extrema precisionsarbeten och tunga monteringsmoment inom industrin. Men många uppgifter är hittills omöjliga för robotar att genomföra – som till exempel de som kräver mänskliga känslor och empati. Forskningsgruppen bakom Baxter har flera olika projekt i gång med syfte att utveckla robotens förmåga att uppfatta och agera på mänskliga känslor. Utöver konstprojektet är Baxter även involverad i ett matlagningsprojekt där hen bland annat ska kunna avgöra om någon ingrediens fattas. Baxter tränas också i ett hälsoteknikprojekt för att till exempel kunna uppfatta när någon människa behöver hjälp och hur roboten då ska agera.

Många hade samlats för att se roboten Baxter försöka tolka Peter Wahlbecks känslor.

Agerade försökskanin

Uppkopplad till en hjälm som mäter hjärnvågor konstaterade Peter Wahlbeck att han för dagen agerade försökskanin. Slumpen fick avgöra vilka känslor som skulle förmedlas och den här gången blev det två ytterligheter – lycka och olycka.

Peter Wahlbeck framkallade glada känslor genom att tänka på en vacker och varm sommardag på stranden. De upprörda och arga känslorna fick han fram genom att tänka på en händelse färsk i minnet:

– Jag tänkte på en sak jag beställde som inte alls var det jag förväntade mig. Det var mycket irriterande och minnet väckte de känslorna igen, säger han.

Robotforskaren Martin Cooney är den som har hand om Baxter.

Roboten tolkade färgerna ”rätt”

Roboten i sin tur tolkade glädjen och ilskan genom att måla gladaste gul och dystraste blåsvart. Dan Koon konstaterade efter det publika försöket att Baxter inte presterade på lika avancerad nivå som han har gjort tidigare.

– Roboten verkar ha fått scenskräck. Vi är lite besvikna på resultatet eftersom Baxter har presterat bättre vid tidigare tester. Men vi tycker ändå att vi har bevisat vilken potential denna forskning har, säger han.

Utifrån det färgschema, kopplat till känslor, som låg till grund för försöken var Baxters tolkning på pricken.

– Det var positivt att roboten valde rätt färger, det är lovande för framtiden, säger Martin Cooney.

Peter Wahlbecks känslor ska läsas av i masterstudenternas projekt. Doktorand Maria Luiza Recena Menezes handleder Daniel Westerlund och Sowmya Vaikundham Narasimman (ej i bild), studenter vid masterutbildningen i inbyggda och intelligenta system.

Roboten ska tolka, inte kopiera

Påskveckans försök var inte första gången som konstnärerna Dan Koon och Peter Wahlbeck målade med Baxter – och även efter det publika försöket gjordes bilder som nu finns med i tävlingen i USA.

Maria Luiza Recena Menezes är doktorand i affective computing, ett ämne som berör den känslomässiga dimensionen i samspelet mellan människor och datorer. Hon är biträdande handledare för masterarbetet, som hon beskriver som unikt.

– Robotsystem kopierar, men här vill vi att roboten ska lära sig att tolka, säger hon och förklarar att roboten har programmerats med känslor och färger, inga bilder.

– Det är just för att den inte ska kunna kopiera, säger Maria Luiza Recena Menezes och tillägger att det är en inlärningsprocess som måste få ta sin tid.

– Man får komma ihåg att roboten är som ett barn som lär sig och måste ges tid att uppfatta och förstå människors känslor. Varje gång vi gör de här försöken utvecklar den sin förmåga.

Dan Koon

Dan Koon är konstnär och författare som har varit med och coachat teamet runt Baxter för att få fram de bilder som nu deltar i tävlingen för robotkonst.

Konstvetare intresserad av ansatsen

Helen Fuchs, som är universitetslektor i konstvetenskap vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle, var särskilt inbjuden av forskarteamet för att ge sin syn på projektet. Hon menar att det är en intressant ansats, som i slutänden kan leda till att sociala robotar känner av en persons känslor och förmedlar dem i bild. Det skulle kunna bli en ny kommunikationsmöjlighet, till exempel för personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

– Mötet mellan olika kompetenser är intressant. Forskarna söker konstnärens kompetens för att utforska vad man kan göra med en robot.

"Spännande forskning om hur robotar kan hjälpa människor" tycker Peter Wahlbeck.

Kan ge hjälp till dem som behöver

Även Peter Wahlbeck tycker att projektet och samarbetet med forskarteamet har varit mycket intressant:

– Det här är en väldigt avancerad idé – att en robot ska kunna uppfatta en människas känsla och ge uttryck för den. I framtiden kan forskningen göra nytta för vården och hjälpa folk som har svårt att göra sig förstådda.

Text: LOTTA ANDERSSON, LOUISE WANDEL
Bild: ANDERS ANDERSSON (Om ej annat anges)