header-pattern-bg

Big data kräver bättre datorer – Halmstadsforskare utvecklar processorkraften

Del av fokusområde Smarta städer och samhällen

Big data är precis vad det låter som – stora datamängder som är insamlade av sensorer och datorer över hela världen. När en stor mängd information analyseras kan slutsatser dras för att till exempel minska risken för trafikolyckor. Utmaningen är att skapa datorer och program med tillräcklig kapacitet för att bearbeta och utvärdera all data. Forskare från Högskolan i Halmstad föreslår heterogena processorer för ökad beräkningskapacitet – för att olikheter berikar.

– Vi vill öka datorns prestanda och minska dess energiförbrukning. Detta kan göras genom både mjukvaru- och hårdvaruutveckling – jag studerar båda delarna i min forskning, säger Süleyman Savas, doktorand i Embedded Parallel Computing Group vid Centrum för forskning om inbyggda system (CERES), Akademin för Informationsteknologi.

Suleyman Savas

Doktoranden Süleyman Savas presenterade sin licentiatuppsats den 2 juni, 2017.

Om forskningen vid CERES

Centrum för forskning om inbyggda system, CERES, har ett nära samarbete med industrin. CERES har byggts upp med stöd från KK-stiftelsen och har utvecklats till ett internationellt starkt centrum för forskning i ett för industrin strategiskt viktigt område. CERES samarbetar med såväl innovationsbaserade tillväxtföretag i regionen som världsledande internationella företag. Forskningen inriktas på lösningar, metoder och verktyg för samverkan mellan och inom inbyggda system som en möjliggörande teknik för nya eller förbättrade produkter, tjänster eller processer.

CERES förenar forskningskompetens från flera områden: datakommunikation och realtidssystem; datorarkitektur och systemkonstruktion; inbyggda system och programvaruteknik. Bland de många tillämpningsområdena för forskningen i samverkande inbyggda system märks särskilt trafik- och transportsystem, hälsoteknik samt avancerade sensor- och kommunikationssystem.

”När man kombinerar en stor mängd data med ökad prestanda är det möjligt att utveckla körförmågan hos autonoma fordonen. Detta skulle minska risken för olyckor”

Süleyman Savas, som nyligen har publicerat sin licentiatuppsats, och hans forskarkollegor vill öka datorers kvalitet och bana väg för nya användningsområden. De försöker också hålla nere datorers energiförbrukning för att miljöpåverkan ska vara så liten som möjligt.

– Det finns många användningsområden som kräver både stor beräkningskraft och lång exekveringstid, till exempel självkörande och kommunicerande fordon. När man kombinerar en stor mängd data med ökad prestanda är det möjligt att utveckla körförmågan hos autonoma fordonen. Detta skulle minska risken för olyckor, säger Süleyman Savas och fortsätter:

– Dessutom finns alltid ett behov av bättre beräkningskapacitet i vår vardag till följd av den enorma mängd data som samlas in och kommuniceras av sensorer och uppkopplade enheter. En större kapacitet ger bättre service till användaren med utökad bandbredd och högre hastighet.

Verktyg för mjukvaruutveckling

Dagens processorer har många kärnor, men de är oftast identiska. Süleyman Savas och hans kollegor utvecklar en ny och bättre hårdvaruarkitektur som ökar beräkningsprestandan genom att i stället kombinera olika typer av processorkärnor. Men den nya hårdvaran ställer större krav på mjukvaruutvecklare:

– Det är mer utmanande att utveckla mjukvara som kan utnyttja alla dessa processorkärnor. Vi har därför skapat ett verktyg för att hjälpa programmerare att designa mjukvara som utnyttjar den nya hårdvaruarkitekturen. Jag har utvärderat några av dessa verktyg, hjälpt till att optimera dem och skapat en designmetod för att utveckla de nya heterogena flerkärniga processorerna.

Süleyman Savas ska fortsätta att forska vid Högskolan i Halmstad:

– Min plan är att förbättra designmetoden för utveckling av nya processorer. Dessutom, i stället för att göra alla designsteg manuellt ska jag att automatisera dem så att utvecklingen av nya och effektiva typer av processorer går snabbare.

Om licentiatuppsatsen

Licentiatseminariet ägde rum den 2 juni vid Högskolan i Halmstad.

Licentiatuppsats: "Utilizing Heterogeneity in Manycore Architectures for Streaming Applications", Süleyman Savas, Akademin för informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad.

Handledare: Tomas Nordström och Zain Ul-Abdin, Högskolan i Halmstad
Examinator: Antanas Verikas, Högskolan i Halmstad
Opponent: Håkan Grahn, Blekinge Tekniska Högskola

Text och bild: LOUISE WANDEL

Toppbild: ISTOCK