header-pattern-bg

Ökad effektivitet vid testning av programvara

Del av fokusområde Smarta städer och samhällen

Software product line engineering är ett begrepp som innebär att programvara utvecklas för massproduktion av till exempel medicintekniska produkter, mobiltelefoner och bilar. I en sådan produktlinje utvecklas programvara baserat på en gemensam kärna. För produktionseffektivisering och kvalitetssäkring av programvara föreslår forskare från Högskolan i Halmstad en modellbaserad testning av dessa produktlinjer.

Produktlinjer har använts i över ett sekel för att effektivisera tillverkningsindustrin genom att återanvända delar i monteringsprocessen. På liknande sätt kan motsvarande tillverkningstekniker för programvara minska kostnader och utvecklingstider genom att använda en gemensam uppsättning av programvaruresurser. Mahsa Varshosaz, doktorand vid Centrum för forskning om inbyggda system (CERES) vid Akademin för informationsteknologi, arbetar med att analysera produktlinjer för programvara med fokus på modellbaserade testmetoder.

Mahsa Varshosaz

Mahsa Varshosaz forskar om modellbaserade testmetoder för en ökad effektivisering vid testning av programvara i en produktlinje.

– Målet med min forskning är att undersöka och utveckla tekniker för ökad effektivitet vid testning av produkter i en produktlinje för programvara. Detta genom att fastställa programvarans gemensamma egenskaper och möjliggöra systematisk återanvändning av dessa under hela testprocessen.

Den första fasen i modellbaserad testning är att skapa bra modeller. Genom att använda systemmodeller kan testfall genereras automatiskt. Bättre modeller leder till en högre kvalitet på testerna.

– Jag har studerat hur man kan återanvända testfall i en produktlinje för programvara genom att anpassa modellbaserade testtekniker, säger Mahsa Varshosaz.

”Att förenkla testmetoderna gör det möjligt att genomföra mer noggranna kvalitetskontroller för programvarusystem, vilket leder till en säkrare programvara"

Mahsa Varshosaz

Effektiva testmetoder för säkrare programvara

Programvarusystem används överallt i vår vardag och det är viktigt att kvalitetssäkra testerna av programvaran för att garantera systemens tillförlitlighet.

– Att förenkla testmetoderna gör det möjligt att genomföra mer noggranna kvalitetskontroller för programvarusystem, vilket leder till en säkrare programvara.

Mahsa Varshosaz försvarade framgångsrikt sin licentiatuppsats den 29 maj och ska fullfölja sin forskarutbildning med en doktorsavhandling som nästa stora mål:

– Jag är mycket intresserad av att fortsätta min forskning om testning och verifiering av programvarusystem.

Disputation

Mahsa Varshosaz försvarade framgångsrikt sin licentiatuppsats den 29 maj vid Högskolan i Halmstad. Från vänster: dr Maurice ter Beek, italienska nationella forskningsrådet, CNR (opponent), Slawomir Nowaczyk, docent vid Högskolan i Halmstad (examinator), Mahsa Varshosaz (doktorand) och Mohammad Mousavi, professor i datasystemteknik vid Högskolan i Halmstad (handledare).

Om licentiatuppsatsen

Licentiatuppsats: Test Models and Algorithms for Model-Based Testing of Software Product Lines av Mahsa Varshosaz, Centrum för forskning om inbyggda system (CERES) vid Akademin för informationsteknologi på Högskolan i Halmstad.

Licentiatseminariet hölls på Högskolan i Halmstad den 29 maj, 2017.

Handledare: Mohammad Mousavi, professor i datasystemteknik vid Högskolan i Halmstad, och Gerardo Schneider, professor i datavetenskap vid Chalmers tekniska högskola.

Examinator: Slawomir Nowaczyk, docent vid Högskolan i Halmstad.

Opponent: dr Maurice ter Beek, italienska nationella forskningsrådet (CNR).

Om forskningen vid CERES

Centrum för forskning om inbyggda system, CERES, har ett nära samarbete med industrin. CERES har byggts upp med stöd från KK-stiftelsen och har utvecklats till ett internationellt starkt centrum för forskning i ett för industrin strategiskt viktigt område. CERES samarbetar med såväl innovationsbaserade tillväxtföretag i regionen som världsledande internationella företag. Forskningen inriktas på lösningar, metoder och verktyg för samverkan mellan och inom inbyggda system som en möjliggörande teknik för nya eller förbättrade produkter, tjänster eller processer.

CERES förenar forskningskompetens från flera områden: datakommunikation och realtidssystem; datorarkitektur och systemkonstruktion; inbyggda system och programvaruteknik. Bland de många tillämpningsområdena för forskningen i samverkande inbyggda system märks särskilt trafik- och transportsystem, hälsoteknik samt avancerade sensor- och kommunikationssystem.

Text och bild: LOUISE WANDEL