header-pattern-bg

Han vill göra det smarta hemmet ännu smartare

Del av fokusområde Hälsoinnovation

Fyra år efter att han tog sin examen valde Jens Lundström att gå tillbaka till Högskolan i Halmstad. Som forskare kombinerar han nu innovation och framsteg – för att förbättra det intelligenta hemmet.

”Vi har redan statiska system som inte anpassar sig efter individen, trots att varje användare är unik och komplex. Jag vill inte skapa ännu ett statiskt system i en ny form.”

Jens Lundström

Efter att ha tagit en masterexamen i datorsystematik, med inriktning inbäddade system, vid Högskolan i Halmstad 2005, blev Jens Lundström egenföretagare. Efter fyra år som systemutvecklare återvände han till Högskolan för att doktorera inom informationsteknologi. I dag är han biträdande lektor och även om han har fokus på forskning och undervisning har han god nytta av sin förståelse för marknadens behov. Genom sin bakgrund kan han kombinera forskarens syn på hållbarhet och långsiktig utveckling med tillämpningen av innovationer och utveckling av produkter som gör nytta för samhället.

– Att gå från att ha eget företag till att bli forskare var inte ett så stort steg. På Högskolan är det mycket fokus på samverkan med externa parter. Det finns en förståelse för företagens behov av att utvecklas. Det handlar om att lyssna, se möjligheter och länka samman forskning och utveckling, säger Jens Lundström.

Med det verkligt intelligenta hemmet som mål

Precis som sina kollegor är Jens Lundström alltid på jakt efter finansiering för att förverkliga nya idéer och utforska nya områden.

Hans främsta fokus just nu är SA3L ”Situation Awareness for Ambient Assisted Living”. Projektet handlar om att följa människors rörelser i det intelligenta hemmet och upptäcka förändrade beteendemönster med hjälp av enkla sensorer som registrerar exempelvis rörelse och tryck. Sensorerna är enkla, men det är algoritmerna bakom som är unika och som ska kunna ge ett smartare larm som anpassar sig efter individen.

Forskningen kan användas inom hemvården som ett smart trygghetslarm som gör det möjligt att se förändringar och agera direkt när något händer. Detta sparar mycket lidande samtidigt som samhällets resurser används effektivt, där de bäst behövs.

– Vi arbetar med en metod som, med hjälp av sensorer, upptäcker förändringar i rörelsemönster kopplat till beteende. Systemet är självlärande och larmar när något inte är som det brukar vara. Med dagens trygghetslarm ska du själv larma när det händer en olycka, men det är inte alltid säkert att du kan det. Vårt system larmar åt dig, säger Jens Lundström.

HINT

Sensorer används för att upptäcka förändringar i beteende genom rörelser i hemmet. Bild: JOACHIM BRINK.

Jens Lundström

Ålder: 35

Titel: biträdande lektor

Forskningsområde: informationsteknologi

Projekt i fokus: SA3L, Situation Awareness for Ambient Assisted Living

Integritet är en stor fråga

För att de smarta larmen ska fungera krävs att data samlas in över tid. För att kunna upptäcka förändringar i beteendemönster måste systemet lära känna användaren. Detta är styrkan i metoden, men också den stora utmaningen, förklarar Jens Lundström.

– Kundens integritet är en jätteviktig fråga, säger forskaren om projektet som genomförs i samverkan med företaget Neat Electronics i Löddeköpinge.

Studier har gjorts hemma hos äldre personer som har gått med på att tillåta sensorer i sina hem och bidra med sina tankar om trygghet och elektronisk övervakning, i forskningssyfte.

– Det bästa med mitt jobb är variationen i arbetsuppgifter. Den ena dagen kan jag ligga under en säng och montera sensorer, ta en fika och prata med deltagare i studien om deras känslor kring trygghet i hemmet. Nästa dag är jag helt uppe i att analysera data och dra slutsatser som jag kanske diskuterar med kollegor på en konferens den tredje dagen. Jag får göra allt, konstaterar Jens Lundström.

HINT

Rörelser i Halmstad Intelligent Home (HINT) registreras och erfarenheterna kan användas för framtida forskning och framsteg.

Avgörande data från vardagslivet

Halmstad Intelligent Home (HINT) är en fullt inredd lägenhet inne på Högskolan i Halmstad. Vid två tillfällen har gästforskare bott i lägenheten och låtit sina kollegor samla in data från deras vardagsliv.

Även om data som har samlats in från gästforskare inte får användas för forskning är det till stor hjälp att se hur sensorerna och algoritmerna fungerar.

Tekniken att använda sensorer inom äldrevården är inte unik, flera aktörer arbetar med att ta fram liknande lösningar.

Jens Lundström tror att en produkt kommer att finnas på marknaden inom några år, men han vill ta utvecklingen ett steg längre.

– Jag vill skapa ett dynamiskt system som inte fallerar om någon exempelvis flyttar en bokhylla eller om en förändring i medicinering ger ett tillfälligt ändrat beteendemönster, säger Jens Lundström som vill hjälpa företaget han samverkar med att ta sina produkter steget längre genom innovation.

Målet är ett verkligt intelligent system som kan få människor att känna sig trygga i sina hem, oavsett ålder och hälsosituation.

– Vi har redan statiska system som inte anpassar sig efter individen, trots att varje användare är unik och komplex. Jag vill inte skapa ännu ett statiskt system i en ny form, säger han.

Värde- och innovationsskapande

Högskolans vision är att vara en arena som skapar värde och driver innovation, som gör nytta för samhället. Hur väl stämmer den visionen in på det som du arbetar med?

– Det beskriver i stort sett precis det som jag försöker uppnå genom min forskning och i mina projekt. Jag tror att den samverkan som sker på Högskolan i Halmstad, den tydliga målbilden med fokus på synergier från forskning till utveckling och tillämpning, är något ganska unikt, säger Jens Lundström, vars personliga drivkraft är att hela tiden utvecklas och få nya kunskaper.

– Du blir aldrig helt fullärd. Den som säger något annat lurar sig själv. Världen är full av obesvarade frågor.

Text och bild (om inget annat anges): LOTTA ANDERSSON

Jens och Sepideh

Samarbete mellan kollegor på Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS). Jens Lundström och Sepideh Pashami är kollegor på Högskolan i Halmstad och forskar båda på hur data kan användas för att förutse och förbygga problem inom olika områden.