header-pattern-bg

Ny vårdmetod förbättrar ambulanssjukvården

Ambulant bedömning – så kallas den standardisering där patienter får vård på rätt nivå i ett tidigare skede, något som i förlängningen sparar både tid och resurser. Implementeringen leddes av Kristina Ziegert, professor i omvårdnad, som i somras tog emot pris efter att Ambulant bedömning varit framgångsrikt i Kungsbacka. Nu ska implementeringen testas på fler ställen i Sverige.

”Vårdprocessen är designad på ett visst sätt, och det som lyckades var att vår metod kunde passa i vårdsystemet och dessutom förbättra den.”
– Kristina Ziegert

Det började i liten skala, redan 2011 tog Glenn Larsson, ambulanssjuksköterska och verksamhetsutvecklare inom ambulanssjukvården, kontakt med Kristina Ziegert. Det behövdes ett nytänkande, något som kunde förändra ambulanssjukvården i grunden och som inte bara handlade om att tillsätta mer personal.

En mer effektiv akutsjukvård

Glenn Larsson och Kristina Ziegert kom tillsammans på en forskningsdesign där hypotesen var enkel. Patienter skulle få vård på rätt nivå tidigare och vårdprocessen skulle bli mer effektiv. Metoden, som de kallade ambulant bedömning, innebär att en ambulanssjuksköterska på plats klassificerar patienten enligt systemet RETTS (Rapid Emergency Triage and Treatment System).

RETTS bygger på en fyragradig skala: röd, orange, gul och grön. De två första grupperna skickas direkt till akutmottagningen. Klassificeras patienten som ”grön” tar ambulanssjuksköterskan kontakt med primärvårdsläkare på den vårdenhet där patienten är listad, för dialog och beslut om vilken vård som är bäst. Antingen flyttas patienten till en viss vårdenhet, transporteras till akutmottagningen, eller körs hem för att få hjälp av kommunens hälso- och sjukvård. Det var de ”gröna” patienterna som Kristina Ziegert med kollegor koncentrerade sig på att följa under 2015 i ett forskningsprojekt i Kungsbacka.

Kristina Ziegert vann i somras pris för den standardiserade metoden ambulant bedömning.

Fler patienter kunde vårdas i hemmet

Efter uppföljningen i en vetenskaplig artikel visade sig ambulant bedömning ge väldigt positiva resultat. Metoden var effektiv eftersom specialistsjuksköterskan bedömde vårdbehovet tidigt, med hjälp av RETTS. På det sättet kunde primär- och specialistvård engageras tidigt i vårdprocessen. Med hjälp av ambulant bedömning kunde fler patienter vårdas i hemmet och färre behövde transport till och vård på̊ akutmottagning än innan arbetssättet infördes. Dessutom blev samarbetet mellan vårdenheterna mer effektivt av den tidiga bedömningen.

– Vårdprocessen är designad på ett visst sätt, och det som lyckades var att vår metod kunde passa i vårdsystemet och dessutom förbättra den, säger Kristina Ziegert.

”Projektet är viktigt och värdefullt. Det är något som behövs i dag, nytänkande inom hälsa och sjukvården.”

Fick ta emot pris

Efter arbetsmetodens positiva gensvar från vården vann metoden ambulant bedömning ett nyinstiftat pris av Linköpings universitet som heter ”Mobila vårdens pris 2017”. Kristina Ziegert är glad över priset, och tycker det känns som ett erkännande.

– Det visar att projektet är viktigt och värdefullt. Det är något som behövs i dag, nytänkande inom hälsa och sjukvården. Vi behöver tänka på nya strukturer och där tror jag att samverkan är viktigt för att lyckas, säger hon.

Projektet fortsätter nu med nya studier kring hur modellen kan förbättras, bland annat ska Kristina Ziegert sammanställa de medverkandes reaktioner och anteckningar under tiden som forskningsprojektet pågick. Till våren startar projektet i hela Halland, och arbetsmodellen har också börjat användas i andra regioner och landsting, bland annat Gotland, Dalarna och delar av Region Skåne.

Fredagen den 17 november installeras Kristina Ziegert som professor i samband med att Högskolans firar akademisk högtid.

Text: TOVE NORDÉN
Bild: DAN BERGMARK och ISTOCK (toppbilden)