header-pattern-bg

Forskning med nyfikenhet som drivkraft

Del av fokusområde Hälsoinnovation

Den kreativa processen, att hitta fram till nya frågeställningar och nya metoder, är en höjdpunkt i forskningsarbetet. Det tycker Lina Lundgren, universitetslektor i biomekanik.

– Forskning handlar om att gå bortom det vi redan vet eller tror, säger hon.

”Även i det till synes enkla finns det finns hur mycket som helst att undersöka.”
– Lina Lundgren

För Lina Lundgren är forskning en möjlighet att gå riktigt djupt inom ett område, att jobba intensivt tillsammans med andra forskare – och ibland företag – för att förklara ett fenomen.

– Kroppen och mänsklig rörelse är så intressant. Det är oerhört komplexa mekanobiologiska system – även i det till synes enkla finns det finns hur mycket som helst att undersöka!

Disputerade i Australien

Lina Lundgren läste sin grundutbildning på Högskolan i Halmstad inom biomekanik i början av 2000-talet, och några år efter examen började hon själv undervisa på programmet. Hon inspirerades av forskande kollegor och valde att själv söka sig till forskarbanan. De sista fyra åren av sin forskarutbildning tillbringade hon vid Edith Cowan University i Australien, där hon också lade fram sin doktorsavhandling 2015.

I avhandlingen undersökte hon hur professionella vågsurfare kan minska sin skaderisk i landningar från hopp.

– Jag var testledare gjorde bland annat fystester med Australiens bästa surfare. Det var spännande att få chans att jobba med världseliten i min forskning.

Breddar sig inom hälsoinnovation

Numera är Lina Lundgren tillbaka i Halmstad och kan titulera sig doktor och universitetslektor. Hon har också valt att bredda sitt forskningsfält inom området hälsoinnovation. Tillsammans med forskare från andra ämnesområden planerar hon framöver att undersöka hur personer med begränsad rörelseförmåga kan vara med i hela skedet när nya hjälpmedel och innovationer ska tas fram. I allt från att komma på idéer, formulera problem till att tillverka prototyper.

"Teknikutvecklingen har gjort det förhållandevis enkelt för användare själva att ta fram individuellt anpassade hjälpmedel. På Högskolan har vi fantastiska miljöer för detta."

– Teknikutvecklingen har gjort det förhållandevis enkelt för användare att vara med och ta fram individuellt anpassade hjälpmedel, med hjälp av till exempel 3D-scanning, datorprogram för visualisering och 3D-skrivare. På Högskolan har vi fantastiska miljöer för detta, exempelvis FabLab med all utrustning som finns tillgänglig där. Det är en sådan innovationsprocess som vi vill undersöka, säger Lina Lundgren.

Liksom andra forskare undervisar hon även på Högskolans utbildningar. I huvudsak är det blivande maskiningenjörer och biomedicinstudenter som får ta del av hennes kunnande i biomekanik.

– Studenterna kommer in med andra perspektiv. Som lärare måste jag lyfta blicken och se de stora perspektiven, det är både utmanande och kul.

Text: IDA LÖVSTÅL
Film: IDA FRIDVALL
Toppbild: ANDERS ANDERSSON