header-pattern-bg

Framtidens uppkopplade fordon kräver punktlig datakommunikation

Del av fokusområde Smarta städer och samhällen

Trådlös kommunikation har revolutionerat människors sätt att kommunicera. I den nya generationens inbyggda system kommer människor, miljö och autonoma enheter interagera med varandra. Detta ökar våra krav på kommunikationen dem emellan, särskilt när det gäller de så kallade realtidskraven, där reaktionstiden i exempelvis ett självkörande fordon kan vara skillnaden mellan liv och död.

Den snabba utvecklingen av trådlös kommunikation – och alla nya tillämpningar som är möjliga tack vare den – ökar drastiskt kraven på de trådlösa kommunikationsnätverkens prestanda. Men kommunikation i tidskritiska tillämpningar via trådlösa nätverk är fortfarande en utmanande uppgift. Nya forskningsresultat från Högskolan i Halmstad kommer att vara en viktig del av lösningen.

"Realtidskraven innebär att det inte bara är själva resultatet som är viktigt, utan också när det kommer fram."
Le-Nam Hoang

I dag är trådlösa länkar mer opålitliga jämfört med sina trådbundna motsvarigheter. I ett ljud- eller videosamtal leder en bruten länk bara till tillfälligt försämrad kvalitet, och möjligtvis att användaren blir irriterad. Data från realtidssystemet som används för att styra krockkudden i en bil blir däremot värdelös om den anländer efter att bilen redan har krockat.

– Realtidskraven innebär att det inte bara är själva resultatet som är viktigt, utan också när det kommer fram. I realtidskommunikation har varje meddelande en deadline, och vad som händer när den missas varierar mellan olika tillämpningar, säger Le-Nam Hoang som nyligen framgångsrikt försvarade sin doktorsavhandling "Relaying for Timely and Reliable Applications in Wireless Networks". 

Le-Nam Hoang

Det är nödvändigt att trådlösa nätverk kan leverera information på ett punktligt och tillförlitligt sätt för att både framtidens transportsystem och industrier ska fungera. Le-Nam Hoangs forskning är en del av lösningen för att nå det målet.

Använde sannolikhetsberäkningar

I sin avhandling använder Le-Nam Hoang sannolikhetsberäkningar för att tillgodose realtidskrav i trådlösa nätverk. Avsikten är att säkerställa att korrekt information med tillräckligt stor sannolikhet levereras före deadline. Olika tillämpningar har olika krav på nivå av tillförlitlighet. Trådlösa nätverk måste kunna uppfylla alla krav som befintliga trådbundna nätverk gör idag.

En viktig utmaning är att kunna leverera både förutsägbarhet och tillförlitlighet för trådlösa nätverk i framtidens industriella tillämpningar och transportsystem.

– Många av dessa nya trådlösa tillämpningar är beroende av tidskritisk kommunikation, särskilt de som rör mänsklig säkerhet. Om data försenas kan konsekvenserna bli ödesdigra. Därför är syftet med min avhandling att tillgodose realtidskraven för kommunikation i sådana tillämpningar.

"Forskning, definitivt!"
Le-Nam Hoang om sina framtidsplaner

En del av två större projekt

Under sina doktorandstudier har Le-Nam Hoang varit delaktig i två forskningsprojekt, ELLIIT (Excellence Center at Linköping-Lund In Information Technology) och ACDC (Autonomous Cooperative Driving: Communications Issues). ELLIIT är ett samarbete med Linköpings universitet, Lunds universitet och Blekinge Tekniska Högskola. I ACDC har Högskolan i Halmstad samarbetat med Kapsch TrafficCom, Qamcom, Scania, Volvo Cars och Volvo Group Trucks Technology.

Le-Nam tvekar inte när han får frågan om vilka hans framtidsplaner är:

– Forskning, definitivt! Det finns fortfarande så många forskningsfrågor inom detta område som jag skulle vilja undersöka.

Text: TOVE NORDÉN och LOUISE WANDEL
Bild: ELISABETH UHLEMANN och ISTOCK (toppbilden)