header-pattern-bg

Europeiskt initiativ utvecklar bättre hälsovård för patienter med demens

Del av fokusområde Hälsoinnovation

Personer med en demenssjukdom kämpar ofta med dagliga rutiner, till exempel att komma ihåg att ta sin medicin. I ett europeiskt initiativ, kallat Remind, samarbetar organisationer i nio olika länder för att utveckla tekniska lösningar som kan hjälpa patienter som har en demensdiagnos – och deras anhöriga – i vardagen.


Ubaid Ur Rehman är doktorand vid Kyung Hee University i Sydkorea – ett av partneruniversiteten i Remind-projektet. I början av året var han gästforskare vid Högskolan i Halmstad under tre månader. Ubaid Ur Rehman har utvecklat en applikation som, baserat på data från ett intelligent hem och en smart telefon, kan avgöra när det är en bra tid att påminna en patient med en demenssjukdom att ta sin medicin.

– Huvudsyftet med Remind är att utveckla och dela kunskap mellan partnerorganisationerna som finns både inom akademin och industrin, säger Ubaid Ur Rehman.

Anita Sant’Anna

– Remind-projektet ger oss möjlighet att dela idéer, information och resultat med varandra inom en rad olika verksamheter och i många olika länder, så att vi kan arbeta effektivt mot samma mål, säger universitetslektor Anita Sant’Anna som är en av projektets initiativtagare. Bild: JOACHIM BRINK

Remind-projektet initierades av universitetslektor Anita Sant’Anna vid Högskolan i Halmstad, och professor Chris Nugent vid Ulster University i Nordirland, som fram till nyligen var gästprofessor vid Högskolan i Halmstad.

– En växande äldre befolkning kräver nya hälsotekniklösningar och smarta hemmamiljöer. Remind-projektet ger oss möjlighet att dela idéer, information och resultat med varandra inom en rad olika verksamheter och i många olika länder, så att vi kan arbeta effektivt mot samma mål, säger Anita Sant’Anna.

Martin Cooney forskar om sociala robotar vid Högskolan i Halmstad och är Högskolans samordnare i projektet.

– Vårt bidrag är kompetens inom AI, artificiell intelligens. Jag tycker att Ubaids ”igenkänningsapplikation” är ett mycket bra exempel på detta. Vi har också, som ett annat exempel, utvecklat ett system för att upptäcka nyligen utförda aktiviteter – som att ta sin medicin – genom att använda en värmekamera, säger Martin Cooney och fortsätter:

– Utöver forskningen ger projektet oss även bra möjligheter till nätverkande, till exempel när vi besöker varandra i de olika länderna och genom samarbetet mellan akademin och industrin.

Martin Cooeny

Martin Cooney, universitetslektor vid Akademin för informationsteknologi, är Högskolan i Halmstads samordnare i Remind-projektet.

Fakta om Remind

 • Finansiering: EU:s ramprogram för forskning och innovation: Horisont 2020 samt ”Marie Skłodowska-Curie Grant Agreement" (innovationsprogrammet).
 • Projektet pågår mellan 2017 och 2020.

Partner, bidragsmottagare:

 • Ulster University (Storbritannien)
 • University of Jaén (Spanien)
 • National University of Ireland Galway (Irland)
 • Luleå tekniska universitet (Sverige)
 • Högskolan i Halmstad (Sverige)
 • University of Florens (Italien)
 • Associazione NOVILUNIO Onlus (Italien)
 • I + srl (Italien)
 • KARDE AS (Norge)
 • Swedish Adrenaline (Sverige)
 • The Aging Social Lab Foundation (Spanien)

Övriga partner:

 • University Medical Center Groningen (Nederländerna)
 • Kyung Hee University (Sydkorea)
 • Corporación Universidad de la Costa (Colombia)
 • Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Colombia)

Kunskapsutbyte sker genom samverkande där deltagarna utvecklar och genomför praktiska aktiviteter tillsammans inom följande områden:

 • Signal- och dataanalys för vården
 • Kontext- och beteendemodellering
 • Användarcentrerade teknologier för påminnelser

En demonstrator ska ha utvecklats som ett resultat av projektet, när det avslutas i juni 2020.

Text och bild (om inget annat anges): LOUISE WANDEL

Översättning: LENA LUNDÉN

Film: IDA FRIDVALL och LOUISE WANDEL

Toppbild: ISTOCK