header-pattern-bg

Wagner bygger hemmet som ger trygghet genom livet

Del av fokusområde Hälsoinnovation

En säng som väger dig och håller koll på hur du sover. Ett hem där sensorer skapar trygghet och kan slå larm om du faller eller inte kommer upp på morgonen. Det intelligenta ”åldersvänliga” hemmet har blivit Wagner Ourique de Morais huvudfokus som forskare och medarbetare på Hälsoteknikcentrum Halland (HCH).

"Det handlar om nyfikenhet. Att utforska hur tekniken går att utveckla och få den att göra bästa möjliga nytta i vården och omsorgen."
– Wagner Ourique de Morais 

Mitt i Högskolan i Halmstad, vägg i vägg med laboratorier och föreläsningssalar, ligger en fullt utrustad och fungerande lägenhet fullpackad med forskning och ny teknik. Här hittar man ofta Wagner Ourique de Morais.

Wagner inledde sina universitetsstudier i Santa Maria, en stad i södra delen av hemlandet Brasilien. I två år arbetade han på universitetets datacenter innan han flyttade till Frankrike för att 2004–2005 göra sin masterutbildning.

Teknik för hälso- och sjukvård

2007 fick han reda på att det fanns en ledig doktorandtjänst som skulle passa honom på Högskolan i Halmstad. Det handlade om så kallade inbäddade system, ny teknik med fokus på användning inom sjukvården. 2009 blev han engagerad som forskningsingenjör i dåvarande Hälsoteknikalliansen – det som nu har utvecklats till Hälsoteknikcentrum Halland, HCH.

Wagners ansvar blev att utveckla demonstratorer som skulle visa hur sensorer på olika sätt skulle kunna användas i vården. Genom åren har han delat sin tid mellan Högskolan och HCH och haft ansvar för olika utvecklingsprojekt.

Wagner sitter på sängen

Den smarta sängen känner av och registrerar rörelsemönster och hur kroppen beter sig kan den till exempel visa vilket sömnstadium man befinner sig i och användas i utredningar som gäller sömnproblem, snarkning och andningsuppehåll.

Smart säng kan ge trygghet

En innovation som gått från idé till att börja bli klar för skarp användning är de sängsensorer som kan användas på vanliga sängar i vården. Enkelt uttryckt placeras en ”våg” under vart och ett av sängens fyra ben och kopplas upp mot en programvara.

– Undernäring är ett stort problem inom delar av vården. Det här ger möjlighet att över tid hålla koll på hur mycket personen som använder sängen väger och sätta in åtgärder om vikten börjar gå ner, berättar Wagner Ourique de Morais.

Men sensorerna kan berätta mer än så. De registrerar också när man lägger sig och går upp och hur man rör sig i sömnen. På det viset skulle personalen till exempel kunna se om en person har problem med sömnen, eller anpassa medicinering efter personens dygnsrytm och mycket annat.

– Det kan vara ett komplement till den nattliga tillsyn som personalen gör. All data är anonymiserad i systemet, så det är bara personalen som finns nära de boende som vet vem de olika uppgifterna gäller.

"Sängen kan vara ett komplement till den nattliga tillsyn som personalen gör. All data är anonymiserad i systemet, så det är bara personalen som finns nära de boende som vet vem de olika uppgifterna gäller."

Skarpt test i Skåne

Nyligen avslutades ett skarpt test där systemet prövades på ett vårdboende i Skåne.

– Det gav oss mycket bra information om hur vi ska kunna utveckla det här vidare, säger Wagner och visar hur datan från en patient blir till en grafisk bild där man kan se precis när personen brukar lägga sig och gå upp, när hen vilar en stund och också om sömnen är lugn eller orolig.

Ett annat användningsområde av den smarta sängen kan vara diagnostik av olika slag. Genom att sängen känner av och registrerar ditt rörelsemönster och hur din kropp beter sig kan den till exempel visa vilket sömnstadium du befinner dig i och användas i utredningar som gäller sömnproblem, snarkning och andningsuppehåll.

Digital tai chi-träning

Wagner har också arbetat med ett ”seriöst spel” för äldre – en digital tai chi-instruktör.

– Fallolyckor är ett stort problem när vi blir äldre. Det är viktigt att träna sin balansförmåga, och det har visat sig att man gör det bra genom bland annat dans och tai chi som ursprungligen är en stridskonst från Kina.

– Vi har utvecklat ett system där den som ska träna får instruktioner om rörelserna via en bildskärm. En sensor känner sedan av hur väl man lyckas göra rörelserna och systemet delar ut poäng. Det är en sorts spel som ska stimulera till träning och bättre balans, säger Wagner Ourique de Morais.

Wagner i labbet

Hur kan olika tekniska lösningar utvecklas så att våra hem blir smartare och kan ge oss stöd och trygghet genom hela livet? Den frågan jobbar Wagner Ourique de Morais med.

Smart hem genom livet

Wagner är ansvarig för den smarta lägenhet som CAISR – Centrum för forskning om tillämpade intelligenta system – byggt inne på Högskolan i Halmstad. Det är en lägenhet som ser helt normal ut och som är fullt funktionell, men som är fullproppad med ny teknik. Här finns sensorer som kan se hur du rör dig i lägenheten, om du faller eller om du avviker från dina normala vanor. Allt för att ge ökad trygghet åt dig som bor i lägenheten.

– Det finns ett stort intresse för smarta hem och det handlar om att utrusta hemmet med teknik som kan anpassas efter vår ålder. När vi är yngre kan tekniken användas för vår bekvämlighet och underhållning för att när vi blir äldre och behöver mer stöd inriktas mer på trygghet och att vi ska kunna bibehålla våra funktioner.

Lägenheten används för att utveckla och testa ny teknik och för att studera hur den kan tillämpas praktiskt. Men lägenheten fungerar också som bostad emellanåt.

– Två utländska forskare bodde här och trivdes bra under tre veckor när de gästade Högskolan.

"Hälsoteknikcentrum Halland är en viktig arena där offentliga sektorn, näringslivet och den akademiska världen förs samman."

Wagner Ourique de Morais gillar kombinationen att arbeta på Högskolan och på HCH. Som forskningskoordinator kan han koppla ihop olika projekt och satsningar med forskning.

– Hälsoteknikcentrum Halland är en viktig arena där offentliga sektorn, näringslivet och den akademiska världen förs samman. Här möts olika kompetenser och min ambition är att vi ska hitta ännu fler att samarbeta med när det gäller det intelligenta åldersvänliga hemmet.

Vad är det då som driver Wagner Ourique de Morais som forskare?

– Det handlar om nyfikenhet. Att utforska hur tekniken går att utveckla och få den att göra bästa möjliga nytta i vården och omsorgen.

Text och bild: KOMMUNIMERA