header-pattern-bg

Professorsporträttet: Att bidra med något större som drivkraft

Thorsteinn Rögnvaldsson har varit verksam inom datavetenskap vid Högskolan i Halmstad sedan 1996. Hans intresse för artificiell intelligens (AI) och maskininlärning etablerades dock mycket tidigare i livet.

– Det började redan på gymnasiet. Jag fascinerades av den mänskliga hjärnan och föreställde mig att jag skulle kunna bygga en konstgjord modell av hur den fungerar. När jag sen fick chansen att doktorera inom neurala nätverk och maskininlärning var det ett självklart val för mig.

"Jag trivs verkligen med att vara en del av den mångkulturella miljön inom CAISR. Här möts människor med olika kulturella bakgrunder och erfarenheter i ett gemensamt intresse för intelligenta system."

– Thorsteinn Rögnvaldsson

Trots att hans intresse för hur hjärnan fungerar har levt kvar under hela hans akademiska karriär har Thorsteinn Rögnvaldsson framför allt forskat om tillämpade intelligenta system, särskilt med avseende på fordon och medicinsk teknik.

Han disputerade i teoretisk fysik vid Lunds universitet och övergick sedan till datavetenskap under sina postdok-studier vid Oregon Graduate Institute i USA. Där kom han i kontakt med en hel del som han tyckte var nytt – till exempel att ämnen inte var så avgränsade från varandra som i Sverige.

– Folk var mer intresserade av vad du faktiskt gjorde än vilken ämnesbakgrund du hade. I USA märkte jag också ett helt annat intresse för maskininlärning jämfört med i Sverige.

Från finans till försvar

Under tiden i USA fick han möjlighet att delta med såväl presentationer som publiceringar i den årliga NIPS-konferensen (NIPS står för (Neural Information Processing Systems), som anses vara den ledande konferensen inom maskininlärning.

Thorsteinn Rögnvaldsson

Thorsteinn Rögnvaldsson

Ålder: 54. Född i Reykjavik, Island, uppväxt i Lund.

Titel: Fil. dr, professor i datavetenskap. Grundare av och föreståndare för CAISR (Center for Applied Intelligent Systems Research). Prorektor vid Högskolan i Halmstad (2013–2018).

Ämnen: Neurala nätverk, självorganiserande modeller, förebyggande underhåll.

 – Där arbetade vi också i stor utsträckning med externa aktörer, från såväl finansbranschen som det amerikanska försvaret. Dessutom gav vi kurser i maskininlärning för yrkesverksamma.

Mellan 2006 och 2010 var Thorsteinn Rögnvaldsson professor i mekatronik vid Örebro universitet, samtidigt som han arbetade på Volvo Technology i två år i ett så kallat strategiskt mobilitetsprojekt finansierat av Stiftelsen för strategisk forskning.

– Jag arbetade huvudsakligen med FoU och strategi, vilket var berikande på många sätt. Att vara en del av – och förstå– en stor organisation som Volvo lade till stor del grunden för det som i dag är kärnan i den forskning som vi bedriver vid CAISR, säger han och fortsätter:

– Jag är tacksam att Volvo gav oss förtroendet att använda en maskininlärningsmodell för att arbeta med underhållsproblemet. Vårt tillvägagångssätt skiljde sig idémässigt från reglerteorin som då var den förhärskande modellen för diagnostik. Redan år 2005 blev vi inbjudna av Volvo att testa vår modell för maskininlärning och ”massans vishet” och vi lyckades visa att det fanns några guldkorn i det tänkesättet. I dag är maskininlärning på allas läppar, men så var det inte på den tiden. Volvo har verkligen varit en bra partner för oss i det avseendet.

La grunden till forskningscentrum

År 2012 inrättade Thorsteinn Rögnvaldsson forskningscentret CAISR, där han också är föreståndare.

– Min drivkraft har alltid varit att bidra med något större. Under 2004–2005 började vi diskutera att inrätta ett större vetenskapligt centrum. Det tog några år, och ett antal avvisade förslag, men vi kämpade på och beviljades till slut finansiering från KK-stiftelsen från och med 1 januari 2012.

Thorsteinn Rögnvaldsson med dator

Intresset för AI har ökat explosionsartat sedan centrumet inrättades för sex år sedan. Uppgiften för CAISR är enligt Thorsteinn Rögnvaldsson att bistå såväl den svenska industrin som den offentliga sektorn att med hjälp av AI och maskininlärning bli mer effektiv och konkurrenskraftig.

– Vårt övergripande syfte är att bygga system som kan lära sig på egen hand utifrån sina egna erfarenheter och att bygga kunskap på den grunden, säger han och fortsätter:

– Det vi ser nu är att maskininlärning dyker upp överallt. Efterfrågan på fler möjligheter att använda data och bilder för att fatta bättre beslut ökar ständigt i alla delar av samhället.

Efterfrågan inom sjukvården

En tydlig efterfrågan finns enligt Thorsteinn Rögnvaldsson inom sjukvården där bättre beslutsfattande kan underlättas genom datautvinning och maskininlärning.

– Vi har ett väletablerat samarbete med Region Halland. Där har man byggt upp en utmärkt, för att inte säga unik, databasresurs som för samman all deras data, och vi kan använda den resursen för att få fram många användbara relationer, som tidigare till stor del var okända. Vi bedriver just nu flera intressanta projekt inom det området.

"I dag är maskininlärning på allas läppar, men så var det inte på den tiden. Volvo har verkligen varit en bra partner för oss i det avseendet."

Under de senaste åren har Thorsteinn Rögnvaldsson inte haft mycket tid att lägga på sin egen forskning. Som föreståndare för CAISR och prorektor vid Högskolan i Halmstad arbetar han huvudsakligen med ledningsfrågor på olika nivåer, bland annat med att tillgodose centrumets strategiska utveckling. Det finns emellertid lite tid över för handledning av doktorander.

– Mitt uppdrag som prorektor löpte ut i sommar, och förhoppningsvis kommer det att ge mig möjlighet att gå tillbaka till min egen forskning i någon utsträckning, samtidigt som jag förestår forskningscentrumet och fortsätter som handledare. Jag kommer att överta ansvaret som programchef för högskolans KK-miljö, Forskning för innovation. Det kommer också att ta en hel del av min tid i anspråk, så jag kanske är överoptimistisk om hur mycket egen forskning jag ska hinna med.

En mångkulturell miljö

Thorsteinn Rögnvaldsson tror att han kommer att vara kvar vid Högskolan i Halmstad en lång tid framöver.

– Jag trivs verkligen med att vara en del av den mångkulturella miljön inom CAISR. Här möts människor med olika kulturella bakgrunder och erfarenheter i ett gemensamt intresse för intelligenta system. Vi arbetar också tillsammans, inte bara individuellt, och i nära samarbete med näringslivet för att kunna göra ett viktigt bidrag, säger han.

Text: HANNA JOHANSSON
Foto: JOACHIM BRINK

Artikeln skrevs ursprungligen för CAISR:s årsrapport 2017 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..