header-pattern-bg

Internationella Alzheimerdagen – Halmstadsforskare utvecklar lösningar för patienter med demens

Del av profilområde Hälsoinnovation

Den 21 september varje år är internationella Alzheimerdagen. Alzheimers är den vanligaste orsaken till demens bland äldre vuxna. Demens innebär att en person förlorar sina kognitiva funktioner, såsom minne och förmåga till tanke och resonemang – och förmåga att utföra vissa sysslor – i sådan utsträckning att det påverkar hens vardagliga liv och leverne negativt. Högskolan i Halmstad är en del av ett europeiskt initiativ som heter Remind, vars syfte är att utveckla tekniska lösningar som kan hjälpa patienter med demens och deras anhöriga i vardagen.

Martin Cooeny

Martin Cooney, universitetslektor vid Akademin för informationsteknologi, är Högskolan i Halmstads samordnare i Remind-projektet.

Martin Cooney forskar om social robotik vid Högskolan i Halmstad och är samordnare för Högskolans del i projektet Remind:

Vad är Remind?

– Remind är ett fyraårigt EU-projekt som omfattar personalutbyte mellan olika partner inom akademin och industrin i åtta länder, inom området smarta miljöer och teknik som kan underlätta för personer med demens.

Vad syftar Remind till?

– Målet är att underlätta nätverkande, utbildning och kunskapsöverföring genom personalutbyte. Till exempel kan utvecklare lära sig om användarens perspektiv och vice versa.

Hur kan det hjälpa en patient med Alzheimers?

– Genom olika delprojekt inom Remind hoppas vi kunna bidra till att öka livskvaliteten för patienter med Alzheimers. För närvarande har Högskolan – några är på väg hit – sex personer från Italien, Irland, Norge och Colombia på utbyte hos oss inom projektet, och snart ska tre av våra forskare resa till Spanien för liknande utbyte.

Digitala hjälpmedel för patienter med demens.

Högskolan i Halmstad är en del av ett europeiskt initiativ som heter Remind, vars syfte är att utveckla tekniska lösningar som kan hjälpa patienter med demens och deras anhöriga i vardagen.

Några av forskarna och deras projekt inom Remind

  • Usman Akhtar från Kyung Hee University, Korea, har under tiden på Högskolan undersökt hur aktivitet och rörelse i ett smart hem plockas upp i en så kallad ”dimarkitektur”, eller fog architecture. Målet är att bättre kunna övervaka, dela data och ge lägliga påminnelser till patienter med demens.
  • Linda Ong från I + srl, och Giovanni Nicoli från Associazione Novilunio, Italien, sysslar med robotteknik, till exempel hur en robot kan påminna patienter att ta sin medicin.
  • Dr Jane Walsh, chef för mHealth Research Group vid National University of Ireland, och Dr Riitta Hellman, styrelseordförande i Karde AS, Norge, arbetar med användare kring beteendeförändring, och verktyg avsedda för personer med kognitiva funktionshinder.
  • Dr Miguel Angel Ortiz Barrios, från Universidad de la Costa (CUC) i Colombia, arbetar med dataanalys och beslutsfattande baserat på många kriterier, så kallad multi-criteria decision making.
  • Dr Martin Cooney, Högskolan i Halmstad, har arbetat med värmekameror som ett sätt att kartlägga medicinintag, och design av sociala robotar som kan fungera som komplement inom vård och omsorg när det råder brist på personal.

Text: LOUISE WANDEL