header-pattern-bg

Design av framtidens städer och intelligenta bilar med människors vardagsliv i centrum

Del av fokusområde Smarta städer och samhällen

Självkörande fordons intåg i vårt samhälle kommer väsentligt att förändra sättet vi transporterar oss. Men ska vi, och våra städer, anpassa oss till en ny mobilitet eller kan tekniken skräddarsys för oss? Ett nytt Drive Sweden-projekt, som Högskolan i Halmstad är värd för, kombinerar experimentell testmetodik av intelligenta tjänster för stadsutveckling och autonoma fordon med användarcentrerad forskning. Målet är att skapa nya sätt att utveckla moderna fordon och smarta städer för hållbara samhällen.

Vi måste i större utsträckning designa med snarare än för användarna, och vi behöver forskningsmodeller som hanterar detta skifte.

– Vaike Fors

Det är mycket troligt att delvis självkörande fordon kommer att köra på våra gator inom en snar framtid. Detta ger nya möjligheter till integrering av intelligenta fordon i en växande digital ekonomi och infrastruktur. Men för att vara hållbar behövs ett skifte i hur teknik utformas i framtidens smarta städer.

– Vi måste i större utsträckning designa med snarare än för användarna, och vi behöver forskningsmodeller som hanterar detta skifte, säger Vaike Fors, docent i pedagogik vid Akademin för informationsteknologi på Högskolan i Halmstad.

Ny teknik och innovation kan leda till förhoppningar, men också till ångest. Det förväntas ofta att tekniken ska skapa förbättringar för samhället, individen, företag och staten. Men etnografisk forskning visar att människor inte alltid använder teknik så som den är avsedd. Detta beror ofta på att människor nyttjar teknik som en del av vardagliga vanor och rutiner, snarare än som en som ett resultat av rationella beslut. Ett exempel på detta är hur människor använder bilar.

projektledarna

Projektledarna är samlade vid den första av fyra workshoppar. Från vänster: Vaike Fors, docent vid Högskolan i Halmstad, Susanne Duval, strategisk infrastrukturplanerare för Helsingborg stad, Patrik Palo, Senior UX strategy advisor på Volvo Personvagnar och Suzanne Andersson, strategisk infrastrukturplanerare för Göteborgs stad.

Samverkan över discipliner för en människocentrerad utveckling

Vaike Fors leder det design-etnografiska projektet Co-designing future smart urban mobility services – a human approach (AHA) som samlar teknikdesigners, stadsplanerare och samhällsvetenskapliga forskare. Genom en tvärvetenskaplig arbetsmodell arbetar dessa tillsammans med att utforska framtida utmaningar inom stadsplaneringen och utvecklingen av autonoma bilar. Projektet ingår i Drive Sweden, ett strategiskt innovationsprogram finansierat av VINNOVA, Formas och Energimyndigheten.

– I AHA-projektet använder vi forskningsresultat från tidigare etnografiska studier av hur människor uppfattar och använder sina bilar och andra transportmedel. Vi kopplar detta till stadsplanering och teknikutveckling med fokus på människors vardag, säger Vaike Fors.

Kortlek

Den här insiktskortleken är ett av resultaten från forskarnas etnografiska studier av hur människor uppfattar och använder sina bilar och andra transportmedel. Korten används vid projektets workshoppar för att inkludera människors vardag i planer för stads- och teknikutveckling.

Workshop om framtidens pendling

Baserat på de etnografiska resultaten och de olika parternas frågor, har forskargruppen skapat olika material som används för att sätta fart på workshopdiskussioner, till exempel insiktskort och rutinkartor för pendling. Den första av fyra workshoppar ägde rum vid Högskolan i Halmstad i oktober. UX-designers från Volvo, stadsplanerare från Helsingborg och Göteborg och forskare från Högskolan i Halmstad samlades för att identifiera specifikt intressanta frågor gällande pendlingsrutiner. Workshoppen ledde fram till idéer om framtida tjänster för pendling och pendlare där alla deltagande parter behövs i en fortsatt utveckling. Dessa idéer kommer att ligga till grund för workshoppar som är organiserade i partnerstäderna i projektets nästa steg.

Sarah Pink, professor i ”design and emerging technologies” vid Monash University i Australien, och internationell gästprofessor vid Högskolan i Halmstad, deltar i AHA-projektet och berättade för oss:

– Genom etnografiska forskningsresultat inkluderas människors vardag i planer för stads- och teknikutveckling i workshopen. Det är ett fantastiskt sätt att samla olika intressenter och diskutera pendling.

Projektets mål är att skapa ett sätt att samarbeta för att lösa samhällsutmaningar ur ett användarcentrerat perspektiv. Ambitionen är att forskningsresultaten blir skalbara och kan överföras till andra städers utveckling, både nationellt och globalt.

Sarah Pink

Sarah Pink, professor i ”design and emerging technologies” vid Monash University i Australien och internationell gästprofessor vid Högskolan i Halmstad i diskussioner med Kaspar Raats, Volvo Personvagnars industridoktorand i informatik vid Högskolan i Halmstad.

Om forskningsprojektet AHA

Co-designing future smart urban mobility services – a human approach (AHA) är ett Drive Sweden-projekt. Drive Sweden är ett strategiskt innovationsprogram finansierat av VINNOVA, Formas och Energimyndigheten. AHA är ett pilot-projekt för att skräddarsy en designetnografisk metodik som kombinerar experimentell testmetodik, och intelligenta tjänster för stadsutveckling och autonoma fordon med användarcentrerad forskning. I projektet ingår fyra workshoppar där UX designers, stadsplanerare, och samhällsvetenskapliga forskare arbetar för att hitta gemensamma idéer och lösningar för framtidens pendling. Den första workshoppen ägde rum i oktober, den andra och tredje kommer att äga rum i februari och den fjärde i april eller maj. Projektet slutar med ett runda-bordssamtal inom ramen för Drive Sweden. Projektet löper mellan april 2018 och juni 2019.

Projektgruppen innehåller forskare och utvecklare från Högskolan i Halmstad, Volvo Cars UX avdelning, samt trafikkontoret i Göteborgs Stad och Helsingborgs Stad. Högskolans projektgrupp hör hemma på avdelningen för Intelligenta System och Digital Design vid Akademin för informationsteknologi och omfattar:

 • Robert Broström, adjungerad professor från Volvo Personvagnar
 • Rachel Charlotte Smith, gästforskare från Aarhus Universitet, Danmark
 • Vaike Fors, docent, Högskolan i Halmstad
 • Mareike Glöss, Post doc, Högskolan i Halmstad
 • Tomas Lindgren, Volvo Personvagnars industridoktorand i informatik vid Högskolan i Halmstad
 • Jesper Lund, universitetslektor, Högskolan i Halmstad
 • Katalin Osz, Post doc, Högskolan i Halmstad/Volvo Personvagnar
 • Sarah Pink, gästprofessor från Monash University, Australien
 • Kaspar Raats, Volvo Personvagnars industridoktorand i informatik vid Högskolan i Halmstad

Projektledare:

 • Suzanne Andersson, strategisk infrastrukturplanerare, Göteborgs stad
 • Susanne Duval, strategisk infrastrukturplanerare, Helsingborg Stad
 • Vaike Fors, docent, Högskolan i Halmstad
 • Patrik Palo, Senior UX strategy advisor, Volvo Personvagnar

Vetenskapliga publikationer

Osz, K., Raats, K., Fors, V., Pink, S. & Lindgren, T. (2018). Combining WOz testing and ride along video ethnographies: advancing methodologies for Autonomous Driving car development for mixed traffic environments. Accepted paper for the OzCHI2018, 5th-7th December, 2018, Melbourne Australia.

Lindgren, T., Fors, V., Pink, S., Bergquist, M., & Berg, M. (2018). On the route to Anticipated Car UX. NordiCHI conference, October 1-3, 2018, Oslo, Norway.

Pink, S., V. Fors and M. Glöss (2018) The contingent futures of the mobile present: beyond automation as innovation, Öppnas i nytt fönster. Mobilities. 2018.

Pink, S., Fors, V., Glöss, M. (2017). Automated futures and the mobile present: In-car video ethnographies. Ethnography.

Text: LOUISE WANDEL

Bild: EMELY NIEMI JONSSON

Toppbilden visar en av de rutinkartor för pendling som används under workshopparna.