header-pattern-bg

Mänsklig interaktion med intelligenta fordon – hur reagerar vi och när är det farligt?

Del av fokusområde Smarta städer och samhällen

De senaste fem åren har doktoranden Maytheewat Aramrattana utvecklat ett simuleringsprogram för att testa och utvärdera funktioner i intelligenta fordon, inklusive hur människor agerar i trafiksituationer. Forskningen har gjorts i samarbete mellan Högskolan i Halmstad och Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, med målet att förbättra infrastruktur och teknik. Möt den unga forskaren som är övertygad om att intelligenta fordon kommer att förändra hur människor och varor transporteras i grunden och som vill bidra till denna förändring med sin kunskap.

Det är viktigt att människor är delaktiga i att testa och utvärdera nya transportsystem. Genom den simulering som jag har byggt kan vi studera hur mänskliga förare använder och interagerar med kooperativa automatiserade fordon. Det ger oss en bättre förståelse för hur samhället uppfattar och reagerar på framtidens fordon.

– Maytheewat Aramrattana

Maytheewat Aramrattana

Maytheewat Aramrattana gillar utmaningar och att lösa problem. Hans år som doktorand har, förutom forskningsstudier, inneburit delaktighet i spännande sidoprojekt så som GCDC 2016, drönartävlingen 2018 och nu nyligen vinsten i Volvo Hackathon. Läs mer om detta under "I vinnande lag". I morgon, den 12 december, disputerar han med sin avhandling "A Simulation-Based Safety Analysis of CACC-Enabled Highway Platooning".

Lär känna Maytheewat Aramrattana

Varför sökte du en doktorandtjänst?

– Det var en svår fråga. Om du hade frågat mig för tio år sedan skulle jag aldrig ha sagt att jag ville ta en doktorsexamen. Men jag antar att jag tycker om att lära mig nya saker, och jag vill försöka forska. När jag började var autonoma fordon ett hett framtidsområde.

Varför valde du Högskolan i Halmstad?

– Jag började här som mastersstudent. Jag har ett stort intresse för inbyggda system, och Högskolan i Halmstad har ett masterprogram speciellt för detta. Eftersom jag därför redan var bekant med staden och Högskolan tvekade jag inte att fortsätta som doktorand när tillfälle gavs.

Vad är din bakgrund och dina intressen?

– Jag kommer från Bangkok i Thailand och studerade till ingenjör i elektroteknik där. Jag arbetade i ett år som hårdvaruingenjör med att designa kretskort och programmera inbyggda system. Jag är intresserad av många saker, som att spela spel och fotboll, elektronik – och nu självklart autonoma fordon.

Varför blev du ingenjör?

– Jag gillar utmaningar och att lösa problem. Jag antar att det är bra färdigheter för en ingenjör, så jag blev en.

Hur är det att bli doktorand?

– Det bästa är flexibiliteten och det sämsta är förmodligen stressen. Men jag känner mig så lycklig att jag fick chansen att vara inblandad i flera projekt som inte nödvändigtvis är relaterade till mitt doktorandprojekt. Jag tror inte att jag skulle ha fått den möjligheten om jag inte arbetade som doktorand. Näst bäst är möjligheten att åka på konferenser och lära känna personer inom mitt forskningsområde, få feedback på mitt arbete, lyssna på presentationerna och upptäcka nya platser. Jag har lärt mig så många nya saker under mina år som doktorand.

Hur är gruppen med doktorander vid Akademin för informationsteknologi (ITE)?

– Jag tycker att vi har en stark och internationell grupp doktorander på ITE. Vi träffas regelbundet och hittar på saker tillsammans som inte alltid är arbetsrelaterat :)

Vad gör du om tio år?

– Förhoppningsvis forskar jag fortfarande inom samma område!

Om du inte skulle ha varit forskare, vad skulle du då ha varit?

– Ingenjör eller ”gamer”.

– Det är viktigt att människor är delaktiga i att testa och utvärdera nya transportsystem. Genom den simulering som jag har byggt kan vi studera hur mänskliga förare använder och interagerar med kooperativa automatiserade fordon. Det ger oss en bättre förståelse för hur samhället uppfattar och reagerar på framtidens fordon, säger doktoranden Maytheewat Aramrattana, som försvarar sin doktorsavhandling i ämnet den 12 december.

Kooperativa automatiserade fordon pratar med varandra

Med kooperativa automatiserade fordon menas intelligenta bilar, bussar och lastbilar som kommunicerar med varandra och omgivande trafiksystem för att navigera och köra mer eller mindre automatiserat, av sig själva. Skiftet till kooperativa och mer automatiserade fordon förespås av många experter som närstående. Maytheewat Aramrattana tror att övergången kommer att inledas i begränsade områden i vägnätet som successivt utökas.

– Kooperativa, automatiserade och delvis autonoma fordon används redan i dag inom avgränsade områden som till exempel gruvor, hamnar och lager. För oss människor har många förutspått att vi kommer att få fler bilanvändare men färre bilägare, på grund av det växande intresset för bilpooler. Om vi ​​blickar väldigt långt in i framtiden kanske din bil själv kan köra i väg och göra andra uppgifter medan du är på jobbet. Till exempel hämta matvaror, köra till en verkstad för kontroll eller låta andra människor använda den så att du kan tjäna pengar. Det sätt som vi flyttar varor kanske inte kommer att förändras särskilt mycket, det blir nog bara mer och mer automatiserat, spår Maytheewat Aramrattana.

Maytheewat Aramrattana

Simuleringen gör det möjligt att studera hur mänskliga förare agerar i trafiksituationer med intelligenta fordon. "Det ger oss en bättre förståelse för hur samhället uppfattar och reagerar på framtidens fordon", säger Maytheewat Aramrattana.

Säkerhet måste garanteras

Fordonståg, eller ”platooning”, som innebär att ett antal automatiserade och uppkopplade kooperativa fordon kör på rad med kort avstånd mellan varandra för att spara bränsle och minimera vägutrymme, är redan en verklighet på våra vägar. Den trådlösa kommunikationen mellan fordon i ett fordonståg är avgörande – om den brister i bara några enstaka sekunder kan resultatet bli förödande. Eller om en ”utomstående” bil skulle köra in mellan två lastbilar i fordonståget. Maytheewat Aramrattana förklarar:

– Det finns många scenarier att överväga när man utvärderar säkerheten för fordonståg. I simuleringsprogram har jag gjort säkerhetsanalyser vid situationer när ett vanligt fordon, alltså utan automatisering eller uppkoppling, ändrar körfält och hamnar mellan fordonen i ett fordonståg, en så kallad "cut-in-situation".

Maytheewat Aramrattana valde att studera denna specifika trafiksituation eftersom den är relativt vanlig och utgör en säkerhetsrisk. Resultaten av simuleringarna visar att situationen kan vara farlig, särskilt eftersom det är så många faktorer inblandade.

– Fordonståg bör utvecklas till att kunna hantera sådana situationer. Men det finns inga standarder eller riktlinjer för detta just nu, säger Maytheewat Aramrattana.

Simulator på VTI

Bilden visar en av simulatorerna på VTI som Maytheewat Aramrattana använt i sina studier.

I vinnande lag

2016 vann ett lag med masterstudenter från Högskolan i Halmstad den prestigefyllda tävlingen Grand Cooperative Driving Challenge 2016 (GCDC) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Maytheewat Aramrattana var tillsammans med sin kollega Wojciech Mostowski gruppledare för laget. Två år senare, i maj 2018, hjälpte Maytheewat Aramrattana sex ingenjörsstudenter på Högskolan i Halmstad under en internationell drönartävling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Studenterna konstruerade en avancerad självflygande drönare som automatiskt kunde plocka upp en annan drönare. Halmstad-laget kom på andra plats i tävlingen. Nyligen var Maytheewat Aramrattana dessutom del i en grupp från Högskolan i Halmstad som vann ett hackathon arrangerat av Volvo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Laget skapade en applikation till smarta telefoner för automatisk inspektion av grävmaskiners underdelar.

– Under hackathonet arbetade mina kollegor Sepideh och Hassan och jag mestadels på en mobilapplikation för Android, något som vi aldrig har gjort tidigare. Det var roligt! säger Maytheewat Aramrattana.

Maytheewat Aramrattana ska fortsätta att arbeta på VTI som forskare och är fast besluten att bidra till säkrare autonoma fordon. Hans handledare, både vid VTI och vid Högskolan i Halmstad, är mycket nöjda med hans arbete:

– Projektet har genomförts enligt plan med genomgående högkvalitativa publikationer som har lett fram till doktorsavhandlingen. Sammantaget har Maytheewat gjort ett mycket bra jobb och hållit tidplanen, säger Jonas Jansson på VTI.

– Projektet är nu färdigt och flera intressanta resultat kring den simuleringsbaserade metoden för test av funktioner och scenarios i så kallade kooperativa intelligenta transportsystem har publicerats och sammanfattats i doktorsavhandlingen. Jag är nöjd med arbetet och samarbetet med Maytheewat, säger Tony Larsson, professor i inbyggda system vid Högskolan i Halmstad.


Maytheewat Aramrattana

Under invigningen av Digitalt laborativt centrum (DLC) i november 2016 visade Maytheewat Aramrattana upp sitt simuleringsprogram för nyfikna besökare.

Om avhandlingen och disputationen

Maytheewat Aramrattana disputerar den 12 december klockan 10.15 i Wigforssalen, Visionen (hus J) på Högskolan i Halmstad.

Avhandlingens titel: A Simulation-Based Safety Analysis of CACC-Enabled Highway Platooning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Maytheewat Aramrattanas forskning handlar om att testa och utvärdera så kallade Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS) med hjälp av simulering som även innefattar mänsklig interaktion. C-ITS innebär autonoma fordon som är anslutna via ett trådlöst kommunikationsnät. Maytheewat Aramrattana är forskarstuderande inom Högskolan i Halmstads industriforskarskola, Embedded och Intelligent Systems Industrial Graduate School (EISIGS). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handledare är professor Tony Larsson, Högskolan i Halmstad, dr Jonas Jansson, VTI, samt dr Cristofer Englund, RISE Viktoria och Högskolan i Halmstad. Opponent är dr Vicente Milanés, Groupe Renault.

Text: LOUISE WANDEL

Bild: KRISTINA RÖRSTRÖM, LOTTA ANDERSSON, MAYTHEEWAT ARAMRATTANA

Toppillustration: ISTOCK