header-pattern-bg

Med rätt styrketräning slår elitgolfare längre

Del av fokusområde Hälsoinnovation

Tävlingsgolfares förmåga att slå bollen långt kan påverka resultatet på ett positivt sätt. Sving-kinematik anses vara en viktig faktor för driverprestation, och ett säkert sätt att förbättra sving-kinematiken är genom styrketräning. Golfare och deras tränare prövar därför ofta nya former för att öka slaglängden, i synnerhet driver-slaglängden. Ett sätt att öka slaglängden är, enligt James Parkers licentiatuppsats i Hälsa och livsstil, att förstå vilka variabler som påverkar driverprestation och slaglängd och lägga upp träningen därefter.

– De huvudsakliga resultaten av min studie visar att sving-kinematik hänger ihop med driverprestation och att isokinetisk rotationsstyrketräning förbättrar driverprestationen, säger James Parker.

Han har i sin licentiatuppsats utfört två studier för att se hur sving-kinematiska och fysiska egenskaper är kopplade till driverprestation hos tävlingsgolfare, och om det går att förbättra driverprestationen med hjälp av isotonisk och isokinetisk styrketräning.

– Resultaten bidrar till en högre förståelse för vilka variabler som påverkar driverprestationen och slaglängden hos tävlingsgolfare och med hjälp av det kan man vara mer pricksäker i sitt träningsupplägg, menar James Parker.

Skillnad mellan styrketräning och styrketräning

Vid isotonisk styrketräning tränar man sin styrka genom att motståndet är konstant genom hela rörelsebanan. De allra flesta maskiner på ett vanligt gym är konstruerade på det viset. Vid isokinetisk styrketräning handlar det istället om att hålla en konstant rörelsehastighet genom hela rörelsebanan.

James Parker har studerat ett trettiotal golfspelare och använt sig av dels en tvärsnitts-korrelationsstudie och dels en så kallad open trial interventionsstudie. I tvärsnitts-korrelationsstudien, som bestod av biomekaniska mätningar av svingrörelsen, ingick hälften av golfspelarna. I interventionen, som bestod av isokinetisk styrketräning, ingick 20 av spelarna. Förhållandet mellan golfsvingkinematik och driverprestation undersöktes, och utifrån det kunde han sedan se vilken påverkan en styrketräningsintervention hade på golfspelarnas prestation. Variabler som enligt både James studie och tidigare studier påverkar prestationen är framförallt segmentinteraktioner (bäcken-bröstkorg), armhastighet och acceleration, samt just isotonisk och isokinetisk styrketräning.

Isokinetisk styrketräning gav ökad rotationsstyrka och kraft

De spelare i studien som genomgick det isokinetiska styrketräningsprogrammet – det vill säga de som tränade på att hålla en konstant hastighet i svingen – fick bättre resultat på golfbanan. 

I slutändan handlar det om god koordinering och kroppskontroll för att få bollen att flyga som man vill.

– I min studie visade det sig att trots att isokinetisk styrketräning inte ökade klubbhuvudhastigheten så fick spelarna en ökad slaglängd. Även om man som spelare kan svinga snabbt så innebär det inte automatiskt att man slår långt. För att slå långt så behövs en snabb sving, men man kan också positionera kroppen för att få till ett bättre flyt, så i slutändan handlar det om god koordinering och kroppskontroll för att få bollen att flyga som man vill, säger James Parker.

– Efter nio veckor av isokinetisk styrketräning ökade spelarnas sittande rotationskraft och effektutveckling, topphastighet och acceleration i armen, samt bollhastighet och slaglängd, mer jämfört med isotonisk träning. De spelare som gjorde träningsinterventionen med isokinetisk styrketräning fick bättre resultat på golfbanan än de som inte var med i interventionen, säger James Parker.

Spelarna som genomgick styrketräningsinterventionen fick en högre klubbhuvudhastighet, bland annat genom en högre topphastighet i bäckenrörelsen. Slaglängden påverkas huvudsakligen av en minskad bröstrotation och en ökad bröstlateral böjning. Den isokinetiska styrketräningen förbättrade rotationsstyrkan och kraften mer än den isotoniska styrketräningen, medan hastigheten förbättrades ungefär lika mycket av den isokinetiska som av den isotoniska styrketräningen.

– Interventionen var relativt enkel, med två olika övningar bestående av tolv benpass i en isokinetisk styrketräningsmaskin. Sen gjorde vi en mätning av slaglängd direkt efteråt, så vi kan vara ganska säkra på att de förbättrade sving-resultaten var tack vare just de övningar vi gjorde och inte ett resultat av allmän styrketräning, säger James Parker.

Framtida forskning

James Parker skulle gärna se framtida studier som undersöker interaktionen mellan sving-kinematik, klubbhuvudets spår och driver-prestationen, samt skillnader mellan manliga och kvinnliga golfspelare.

– Att titta på skadefaktorer kan också vara ett uppslag för fortsatt forskning – det finns knappt några studier där man lyckats integrera biopsykosociala modeller med skaderiskstudier, säger James Parker, som gärna vill göra något åt just det.

Han kommer därför härnäst att studera smärta och överbelastningssymtom hos golfspelare.

Text: KARIN BERGSTRAND
Bild: JOACHIM BRINK