header-pattern-bg

Soffpotatisar och flygande grisar! Ny bok om talesätt och andra fasta fraser

Idiomatiska uttryck gör vårt språk rikare och är dessutom rena hjärngympan. Monica Karlsson, universitetslektor i engelska vid Högskolan i Halmstad, forskar om fasta fraser i vårt språk som kan handla om yxor i sjön, ess i rockärmen och eld i baken. I en ny bok, som ges ut på ett internationellt, brittiskt förlag, beskriver hon sin forskning.

Att arbeta med idiomatiska uttryck i klassrummet är som hjärngympa. Och mentala aktiviteter är viktiga för att vi ska leva länge och må bra.

– Monica Karlsson

Idiomatiska uttryck är talesätt eller fasta fraser där betydelsen inte framgår av de enskilda orden. Exempel är att ”ha rent mjöl i påsen” och ”göra någon en björntjänst” (se faktarutan för förklaring av de olika uttrycken).

Lista över uttryck i texten – och deras betydelse

Svenska uttryck

eld i baken – ha bråttom

ess i rockärmen – (to have an ace up one's sleeve) ha något att ta till vid behov som i en given situation garanterat kan ge ett övertag mot andra

femte hjulet under vagnen – (play gooseberry) att känna sig överflödig, ofta i sällskap av ett kärlekspar

flyga under radarn – (fly under the radar)

göra någon en björntjänst – (do somebody a disservice) göra någon en otjänst

göra stan osäker – (paint the town red) ha en riktigt rolig utekväll

ha rent mjöl i påsen – vara ärlig/hederlig

kasta yxan i sjön – (to throw in the towel) ge upp

måla fan på väggen – göra något värre än vad det är

Engelska uttryck

couch potato - soffpotatis

have bats in the belfry – vara heltokig

look like something the cat dragged in – (se ut som sju svåra år) inte se något vidare ut

mum's the word – be någon hålla tyst om något

paint the town red – göra stan osäker

play gooseberry – femte hjulet under vagnen

when pigs fly – aldrig i livet

bell the cat – att göra något farligt för att hjälpa någon annan

–Idiomatiska uttryck är ett ganska eftersatt område i undervisningen, både i svenska som förstaspråk och engelska som andraspråk, säger Monica Karlsson, vars nya bok heter Idiomatic Mastery in a First and Second Language.

Bra för hjärnan

Idiomatiska uttryck berikar språket, och intresset för uttrycken handlar om så mycket mer än det språkliga, menar Monica Karlsson:

– Hjärnan gynnas av idiomatiska uttryck. Studier visar att en större del av hjärnan är aktiv under processen som det innebär att använda idiomatiska uttryck jämfört med när du använder enskilda ord. Eftersom uttrycken består av en räcka av ord som bildar en helt ny betydelse måste hjärnan arbeta mycket mer. Då blir olika delar av hjärnan mer aktiva och får kontakt med varandra. Att arbeta med idiomatiska uttryck i klassrummet är som hjärngympa. Och mentala aktiviteter är viktiga för att vi ska leva länge och må bra.

Porträttbild, leende kvinna med långt brunt hår.

Monica Karlsson är universitetslektor i engelska. Hennes bok ges ut på det brittiska förlaget Multilingual Matters.

Monica Karlsson beskriver i sin bok hur barn, ungdomar och, företrädesvis, unga vuxna förstår, memoriserar och använder idiomatiska uttryck på flera olika sätt. Hon har jämfört elevers förståelse av idiomatiska uttryck i det första språket och i det andra – exempelvis ”when pigs fly”, ”have bats in the belfry” och ”mum's the word”.

– Det visar sig helt tydligt, vilket är ganska självklart, att eleverna förstår mindre i sitt andra språk. Det märks att de är väldigt beroende av kontexten i båda språken. Utelämnas sammanhanget blir uttrycken betydligt svårare att förstå.

Nya uttryck kommer till

Vissa uttryck är lättare att räkna ut. ”Look like something the cat dragged in” betyder att du inte såg så bra ut den dagen, det går att räkna ut. Men det är helt omöjligt att gissa vad ”play gooseberry” betyder, nämligen "att vara femte hjulet under vagnen".

Barn och ungdomar kan färre idiomatiska uttryck i dag jämfört med för 10 år sedan, menar Monica Karlsson, samtidigt som unga skapar egna uttryck exempelvis när de spelar dataspel, i sociala medier och med inspiration från olika serier:

–De är också bra för hjärnan, men de egna uttrycken leder till ett annat slags aktivitet än när du tolkar uttryck som redan finns. De etablerade uttrycken används i tidningar och böcker och är därför viktiga att känna till för att kunna ta till sig information.

Visualiseringsmetoder och multimodala metoder i undervisningen

Monica Karlsson undersöker olika visualiseringsmetoder, och kombinationer av metoder, i undervisningen. Hon tittar också på hur dessa kan stärka elevers och studenters förståelse, memorisering och produktion av idiomatiska uttryck i engelska som andraspråk.

– Bland annat använder jag mig av illustrationer i bilderböcker och scener ur komediserien Big bang theory.

Monica Karlsson menar att genom bilder i barnböcker kan ett talesätt visas på flera olika sätt, men alla fungerar inte lika bra. Ett exempel är uttrycket ”couch potatoe”.

– I mitt exempel visas den i tre olika varianter, antingen som en potatis i en soffa, eller som en potatis med ögon, armar och ben, i en soffa. Ett tredje sätt är att bilden visar en tjock man som ligger på en soffa – och det är ju ungefär det vi menar med ”couch potatoe”. Enbart bilden på mannen på soffan gör att elever kan förstå vad uttrycket betyder – men den som redan kan uttrycket och behöver stöd för att komma ihåg, där fungerar alla bilderna.

Tv-serien Big bang theory har Monica Karlsson testat på lärarstudenter. Det visar sig att i relativt långa scener, där alla ledtrådar finns med, fungerar tv-serien bra för att förstå och lära sig idiomatiska uttryck.

Metoderna kan alltså fungera väl i undervisning. Tv-serier för ungdomar och äldre, medan bilder lämpar sig för barn i grundskolan.

– Från ungefär årskurs tre fungerar det bra att använda bilder. Barn som är yngre än 6–7 år tolkar ofta bilder mer bokstavligt beroende på sin kognitiva nivå. 7–8-åringar kan förstå att en bild på katter och hundar som faller från skyn inte ska tolkas bokstavligt. Ett något äldre barn kan dessutom tolka bilden av ett uttryck, att ”raining cats and dogs” refererar till att det ösregnar.

Ytterligare en visualiseringsmetod som Monica Karlsson har undersökt är etymologiska förklaringar, det vill säga historiska förklaringar till varför det idiomatiska uttrycket ser ut som det gör. Denna typ av visualisering fungerar som ett mycket bra minnesstöd. Ett exempel är ”bell the cat” som betyder ”att göra något farligt för att hjälpa någon annan”.

–Uttrycket kommer från en gammal historia. En musfamilj kunde inte skaffa mat eftersom de var rädda för katten. Mössen kom fram till att om de kunde knyta en klocka runt kattens hals så skulle de veta hela tiden var katten befann sig. Alla tyckte att det var en jättebra idé, tills en mus sa: ”Vem ska knyta fast klockan på katten?”

Varför glöms uttrycken bort?

Trots olika tekniker för att lära sig och minnas, är det många uttryck som missförstås eller inte förstås alls – eller helt enkelt glöms bort. Vad är det som händer i hjärnan när man glömmer? frågar sig Monica Karlsson.

– Det beror på vilka uttryck du tittar på. En lärare ska undvika att på en och samma gång ta upp uttryck som innehåller samma huvudord, eftersom de lätt blandas ihop. Inte minst om det är uttryck som inte är lätta att tolka.

Tecknad illustration, en man ligger bakåtlutad i en fåtölj och smaskar i sig pizza direkt från kartongen.

Ett exempel på en bild som förklarar väl vad uttrycket "soffpotatis" betyder, även för den som inte kunde uttrycket tidigare.

Det är också ett vanligt fenomen att studenterna blandar ihop sitt första och andra språk.

– Uttrycket ”paint the town red” gör att många studenter tänker på ”måla fan på väggen” – eftersom båda uttrycken innehåller ordet måla – och att de båda uttrycken därför har samma betydelse. Men det är en felaktig slutsats.

 Hjärnan gynnas av idiomatiska uttryck.

Andra fel som är vanliga är att blanda ihop ljud, eftersom de lagras på samma ställe i hjärnan, exempelvis kan ”paint the town red” lätt blir till felaktiga ”paint the tower red”.

– Ett misstag på svenska är att tro att ”göra någon en björntjänst” handlar om att göra någon en stor tjänst. Tvärtom betyder uttrycket att göra någon en otjänst.

Förvrängda uttryck blir som nya

Monica Karlsson undersöker också elevers förståelse av så kallade manipulerade idiomatiska uttryck i engelska, exempelvis finns i engelskan uttrycket ”paint the town red” som betyder ”att göra stan osäker”. Det är viktigt att känna till att de här fasta uttrycken, som idiomatiska uttryck ofta beskrivs som, inte är så fasta. De kan förvrängas, och du kan också ändra tempus på dem.

– I en scen i tv-serien Big bang theory har rollfiguren Penny varit ute med en kille en kväll, och sedan kommit hem redan klockan åtta. Hennes vän Howard kommenterar att de har ”painted the town beige”, det vill säga inte haft alls så kul.

Manipulerade idiom ändrar med andra ord totalt det ursprungliga idiomets betydelse (från en riktig festkväll till en trist kväll, i det här fallet).

Och det visar sig att andraspråksinlärare som Monica Karlsson testat inte är så bra på att förstå sådana här manipulerade uttryck. Studenterna missar helt vad de betyder, uttrycken flyger med andra ord helt under radarn hos studenterna.

– Det innebär att de också missar sammanfattningar i rubriker och sammanhang i texter, artiklar och böcker. När jag pratar med studenterna vet de över huvud taget inte vad manipulerade uttryck är. Jag menar att dessa måste ingå i en strukturerad undervisning, den leder till så mycket mer än förståelsen av uttrycken i sig.

Ett misstag på svenska är att tro att ”göra någon en björntjänst” handlar om att göra någon en stor tjänst. Tvärtom betyder uttrycket att göra någon en otjänst.

Vissa uttryck är som snuttefiltar

När studenterna ska använda uttrycken i egna texter tar de gärna till uttryck som de kände till sedan tidigare.

– Idiomatiska uttryck är så pass svåra att när studenterna ska producera text som innehåller ett antal uttryck, tar de till sina ”idiomatiska tröstfiltar”, uttryck som skapar en trygghetskänsla, även om de faktiskt har lärt sig andra, nya, uttryck. Deras berättelser blir då väldigt betingade och begränsade av vilka uttryck som de kunde från början.

Mer om boken

Idiomatic Mastery in a First and Second Language av Monica Karlsson ges ut på det brittiska förlaget Multilingual Matters, med en internationell publik.

Boken riktar sig till forskare, lärare och lärarstudenter som är intresserade av figurativt språk och av hur man kan närma sig idiomatiska uttryck i en undervisningssituation.

Boken bygger på författarens forskning och på studier där hon har testat elever på högstadie- och gymnasienivå, och lärarstudenter på högskolenivå.

Blåaktigt bokomslag

Boken ges ut på det brittiska förlaget Multilingual Matters.

 

Text: Kristina Rörström
Bild: Privat och Shutterstock (potatisbilderna)