header-pattern-bg

”Vi aspergare hittade vår identitet i vår diagnos och nu tar man bort den!”

I slutet av mars samlades forskare, politiker och andra aktörer inom hälsa, arbetsliv och välfärd på Forte Talks i Nacka för att diskutera förutsättningarna för en långsiktigt hållbar välfärd. Under konferensen var Magnus Tideman, professor i handikappvetenskap och Niklas Westberg, universitetslektor i sociologi vid Högskolan i Halmstad inbjudna för att hålla ett vetenskapligt samtal om social kategorisering under rubriken ”Vi aspergare hittade vår identitet i vår diagnos och nu tar man bort den!”.

Hur ska vi förstå rubriken?

– Bakgrunden till rubriken är att den sociala kategoriseringen i form av diagnostisering, av framförallt unga, ökar. Samtidigt händer det att diagnoser försvinner, som nyligen Aspergers syndrom. Vad säger forskningen om att få och mista sin diagnos? förklarar Magnus Tideman.

Vad kom fram under samtalet?

– Samtalet byggde på det aktuella forskningsprojekt om diagnosens Aspergers avskaffande som Niklas [Westberg] just nu håller på att slutföra och de studier som jag har gjort av det ökade elevantalet i särskolan. Intresset för samtalet var stort och kommentarerna och frågorna många. En av diskussionerna handlade om hur diagnoser som ställs på barn och unga påverkar deras framtida vuxenliv, en annan om hur en allt starkare medikalisering av socialtjänst och skola påverkar de professionella som jobbar med socialt arbete eller pedagogik.

Magnus Tideman, professor i handikappvetenskap, var inbjuden tillsammans med Niklas Westberg till Forte Talks. Fotograf: MAGNUS KARLSSON

Forte Talks

Temat för Forte Talks (som arrangeras av forskningsrådet Forte) var ”Välfärd för framtiden”. Den svenska välfärden har länge gett relativt sett bra trygghet och skydd, men det ständigt föränderliga samhället för med sig nya utmaningar. I dagens komplexa samhälle, där vård och omsorg, socialtjänst, skola och polis utsätts för stora påfrestningar, behöver vi lösningar som spänner över flera discipliner, sektorer och politiska sakområden. På vilket sätt kan forskningen bidra med ny kunskap? Hur kan vi framtidssäkra välfärdssystemet?

Forte Talks är en forskningssammankomst för samhällsvetenskap där forskare möts för kvalificerade samtal med varandra, men också med politiker, myndigheter, verksamheter och brukarorganisationer. Genom svenska och internationella framstående forskares presentationer, spännande tvärvetenskapliga diskussioner och kreativa seminarier diskuterades olika aspekter av välfärden.