header-pattern-bg

Nya testtekniker för säkrare utveckling av programvara

Del av fokusområde Smarta städer och samhällen

I dag är det vanligt att använda produktlinjer vid utveckling av programvarusystem. Det innebär att delar av programvaran i en produkt tas till vara och används även till nästkommande medlem i produktfamiljen. Sådan teknik har använts av många industriföretag som till exempel Boeing, Bosch, General Motors, Philips och Siemens. Eftersom säkerhetsaspekten är viktig måste systemen testas effektivt och noggrant. Mahsa Varshosaz vid Högskolan i Halmstad har utvecklat en testteknik av programvara som är skräddarsydd för produktlinjer. Nyligen lade hon fram sin avhandling om slutsatserna av sin forskning.

Modellbaserad testning (MBT) är en vanlig teknik för att testa programvarusystem. I MBT genereras så kallade testfall från en modell av systemet. Testfallen körs mot verkliga införanden av systemet för att säkerställa att programvaran beter sig som planerat.

– Eftersom utveckling med produktlinjer innebär att ett stort antal produkter måste testas kan det bli mycket dyrt och ineffektivt att använda sig av traditionell MBT. Därför har jag i min forskning tagit fram MBT-tekniker som är specialanpassade för produktlinjer, säger Mahsa Varshosaz, som nyligen disputerade vid på Högskolan i Halmstad, och fortsätter:

– Tillsammans med mina forskarkollegor har jag anpassat en välkänd MBT-teknik, den så kallade HSI-metoden, Harmonized State Identification, för att testa produktlinjers effektivt. Vi har till exempel gjort det möjligt att återanvända testfall i HSI-metoden. Det kan minska tiden som det i dag tar att generera testfall med så mycket som 50 procent. Eftersom modellering är ett viktigt steg i MBT, har vi dessutom jämfört existerande strukturer för modellering av produktlinjer baserat på egenskaper som till exempel hur uttrycks- eller kärnfulla de är.

Kvinna i ljusgul tröja står med armarna i kors.

Mahsa Varshosaz disputerade vid Högskolan den 27 februari och har nyligen börjat en forskartjänst vid IT-universitetet i Köpenhamn. Där fokuserar hon på utveckling av automatisk programreparation.

Vill med sin forskning bidra till säkra produkter

Mahsa Varshosazs forskningsresultat kan användas som referens för andra forskare som arbetar med modelleringstekniker för produktlinjer och för utvecklare som använder sådana modeller.

– Eftersom produktlinjer används av stora industrier, såsom flyg- och bilindustrin, möjliggör effektiva testtekniker – i vårt fall MBT-tekniker – mer omfattande tester av system. Detta leder i sin tur till pålitligare programvarusystem och därmed säkrare produkter. Till exempel kan bilar testas i en rad olika scenarier, förklarar Mahsa Varshosaz.

Mahsa Varshosaz planerar att fortsätta sin forskning relaterad till kvalitetssäkring av programvarusystem:

– Programvarusystem integreras snabbt i olika delar i våra dagliga liv, säkra system av hög kvalitet är mycket efterfrågade och fördelaktiga för samhället.

Mahsa Varshosaz har nyligen börjat en forskartjänst vid IT-universitetet i Köpenhamn där hon fokuserar på automatisk programreparation.

Fotnot. Toppbilden ovan visar exempel på en produktlinje. I en produktlinje utvecklas en uppsättning system baserade på en gemensam plattform, till exempel vid utveckling av bilar i en produktserie.

Mer information

Mahsa Varshosaz, tidigare doktorand vid Akademin för informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad, disputerade den 27 februari 2019.

Avhandlingen: Modeling and Model-Based Testing of Software Product Lines Länk till annan webbplats.

Artikel från 2017 om Mahsa Varshosazs forskning: Ökad effektivitet vid testning av programvara Länk till annan webbplats.

Text: LOUISE WANDEL
Bild: IDA FRIDVALL
Toppbild: ISTOCK